III edycja struktury „Stopa Zysku” w Raiffeisen Banku

Bankowość / Finanse i gospodarka

Raiffeisen Bank Polska oferuje dwuletnią lokatę strukturyzowaną, z której zysk - zależny od zmian stóp procentowych - może sięgnąć 20% przy zachowaniu pełnej gwarancji kapitału.

Raiffeisen Bank Polska oferuje dwuletnią lokatę strukturyzowaną, z której zysk - zależny od zmian stóp procentowych - może sięgnąć 20% przy zachowaniu pełnej gwarancji kapitału.

Do 23 kwietnia klienci Raiffeisen Bank Polska mogą zainwestować w produkt strukturyzowany, z którego zysk uzależniony jest od zmian stóp procentowych na krajowym rynku. "Stopa Zysku" to dwuletni instrument oparty o stawkę oprocentowania 6-miesięcznych pożyczek na rynku międzybankowym (WIBOR 6M). Produkt zapewnia 100% ochronę kapitału w dniu wygaśnięcia lokaty i stwarza szansę osiągnięcia wyższej stopy zwrotu niż lokaty bankowe.

W każdym półroczu inwestor może otrzymać kupon w wysokości 5%, jeśli stawka WIBOR 6M w dniu obserwacji znajdzie się w określonym przedziale. Szerokość każdego z przedziałów wynosić będzie nie mniej niż 40 punktów bazowych. Każda półroczna wypłata odsetek jest niezależna od przyznania pozostałych kuponów. Ostateczne wartości przedziałów są uzależnione od wysokości stawki WIBOR 6M i zostaną określone 24 kwietnia 2012 r.

"Z dwóch wcześniejszych edycji tej lokaty, które zresztą ciągle trwają, inwestorzy mogą być zadowoleni, gdyż w każdej dacie obserwacji WIBOR znajdował się w zakładanym przedziale, dzięki czemu kupony zostały wypłacone. Tym razem przewidujemy, że pod koniec bieżącego roku bank centralny obniży stopy procentowe o 50 pkt bazowych, by w rok później ponownie je podnieść w takiej skali. W ślad za tym będą się zmieniały krótkoterminowe stawki WIBOR, w tym 6-miesięczna. Istnieje jednak ryzyko, że gdyby inflacja utrzymywała się na podwyższonym poziomie, a gospodarka nie zwolniła tempa rozwoju, to bank centralny może w tym roku nie obciąć stóp procentowych" - powiedział Łukasz Wojdak, kierujący zespołem ds. produktów strukturyzowanych w Raiffeisen Bank Polska.

Inwestorzy nie ponoszą żadnych opłat za zarządzanie ani za nabycie produktu. Minimalna kwota lokaty to 5000 zł.

Źródło: Raiffeisen Bank Polska

Udostępnij artykuł: