III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Relacje

"Nauka, Biznes, Samorząd - razem dla gospodarki" to tematyka III-go Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który w dniach 16-18 września odbył się w Katowicach. Wystąpienia inauguracyjnego rozpoczynającego Kongres dokonał Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Kongres uroczyście otworzyli: Jerzy Buzek, Premier rządu RP w latach 1997-2001, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, Janusz Piechociński, Wicepremier, Minister Gospodarki, Antonio Tajani, Wiceprzewodniczący KE, Komisarz ds. Przemysłu i Przedsiębiorczości oraz Mirosław Sekuła – Marszałek Województwa Śląskiego.

130923.kongres.01.550x

Wiele tematów podczas wrześniowego Kongresu poświęcono tematyce finansowania sektora MSP oraz roli banków w tym procesie z szerokim uwzględnieniem  roli bankowości spółdzielczej. Przedstawiciele ZBP brali udział w panelach dyskusyjnych m.in. dotyczących Partnerstwa Publiczno Prywatnego, E-gospodarki, oferty instytucji otoczenia biznesu a potrzeby MŚP oraz współpracy MSP z instytucjami kształtującymi odpowiedzialność biznesu, samorządami i  korporacjami.

130923.kongres.02.550x

Zaklęty krąg niespełnionych szans PPP oraz zamówień publicznych dla małych i średnich przedsiębiorstw – był tematem dyskusji dot. tematyki Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.  Punktem wyjścia do dyskusji był raport Najwyższej Izby Kontroli w oparciu o badania zrealizowane na przełomie 2012 i 2013 r. Według badań NIK, która przebadała 21 podmiotów – PPP w Polsce dopiero raczkuje. Prelegenci podkreślili,  że wszystkie elementy porozumienie muszą opierać się na transparentności. Chociaż instytucji PPP charakteryzuje wysoki poziom ryzyka jego ograniczenie jest możliwe poprzez odpowiednią analizę oraz dokładne sprecyzowanie roli i zakresu aktywności każdej ze stron. Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz wskazał, że w projekcie tym jest potencjał, są pomysły ale jest również dystans i obawa przed realizacją przedsięwzięć o tym kształcie. W tym zakresie potrzebna jest umowa społeczna, która będzie wskazywał co i w jakim trybie będzie realizowane. Należy również zbudować porozumienie o charakterze politycznym. Kwestią wciąż do rozstrzygnięcia jest jednak pytanie jak należy budować zgodę wokół projektów o charakterze strategicznym. W tym obszarze konieczne są analizy najwyższej próby – podsumował Krzysztof Pietraszkiewicz.

130923.kongres.03.550x

Podczas panelu dot. e-gospodarki zaproszeni goście podkreślali, że rozwój gospodarki elektronicznej w  Polsce jest ogromną szansą na poprawę pozycji i konkurencyjności kraju i polskich przedsiębiorstw. Doświadczenie w tym obszarze posiadamy chociażby z  sektora bankowego, który w segmencie bankowości elektronicznej jest jednym z czołowych nie tylko w Europie ale także na Świecie.

130923.kongres.04.550x

W trakcie drugiego dnia Kongresu odbył się panel „Banki spółdzielcze partnerem finansowym małych i średnich przedsiębiorstw”. Zaproszeni eksperci debatowali głównie o tym jaką rolę w rozwoju lokalnej gospodarki pełnią banki spółdzielcze. Część wystąpień odnosiła się również do wypowiedzi Premiera Donalda Tuska na temat końca kryzysu. Alina Rakowska, Prezes Banku Spółdzielczego w Cieszynie zaznaczyła, że w tej kwestii wiele zależy od specyfiki danej branży. Tomasz Mironczuk, Prezes Banku BPS SA dodał natomiast, że w jego opinii banki spółdzielcze są przyjaźniej nastawione do klienta niż pozostałe, komercyjne, dzięki czemu systematycznie wzrasta liczba ich członków, choć nie zmienia to faktu, że kryzys w tej branży nadal trwa. Jednym z ważniejszych wyzwań banków spółdzielczych zdaniem uczestników panelu jest zwiększenie skuteczności dotarcia do młodych klientów.

130923.kongres.05.550x

Spotkanie przedstawicieli firm sektora MŚP, środowisk naukowych, samorządów, rządu i parlamentu  oraz mediów już od trzech lat odbywa się w Katowicach stwarzając tym samym okazję do wspólnej debaty na temat szans i barier jakie stoją przed najbardziej dynamicznym sektorem polskiej gospodarki. Podczas 50 sesji, zlokalizowanych m.in. w Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, w siedzibie Polskiego Radia Katowice oraz na Uniwersytecie Śląskim, prowadzone będą dyskusje mające na celu wypracowanie postulatów i rozwiązań, ułatwiających przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej.

Więcej o kongresie na portalu http://www.kongresmsp.eu

Źródło: Związek Banków Polskich

Udostępnij artykuł: