III Kongres bankowości detalicznej: BANK I KLIENT racje globalne, relacje lokalne

NBS 2010/12

Czy globalizacja rynków finansowych i rewolucja informatyczna zahamują rozwój bankowości lokalnej? Czy strategie zrzeszeń pozostaną pustymi deklaracjami? Odpowiedzi szukali uczestnicy panelu III Kongresu Bankowości Detalicznej, którego organizatorem była Gdańska Akademia Bankowa.

Czy globalizacja rynków finansowych i rewolucja informatyczna zahamują rozwój bankowości lokalnej? Czy strategie zrzeszeń pozostaną pustymi deklaracjami? Odpowiedzi szukali uczestnicy panelu III Kongresu Bankowości Detalicznej, którego organizatorem była Gdańska Akademia Bankowa.

Moderujący debatę Mirosław Potulski, prezes Banku BPS S.A. zwrócił uwagę na silne zróżnicowanie banków spółdzielczych, co utrudnia też ich ocenę. – W banku lokalnym przedsiębiorca ma możliwość spotkania się z zarządem, negocjuje umowę kredytową i warunki cenowe, a decyzję otrzymuje szybko, bo ona zapada na miejscu, a nie w odległej centrali. To daje nam przewagę konkurencyjną i powoduje, że jesteśmy inaczej postrzegani. Może jednak rodzić się uzasadniona obawa, że w przypadku dużych banków, które mają po sto placówek, zatracimy atut bliskich relacji ze społecznościami lokalnymi.

Poziom ubankowienia Polski powiatowej jest wciąż niski. Z badań wynika, że wskaźnik liczby rachunków w relacji do ogółu ludności wiejskiej wynosi około 50 proc. – Mamy wiele do zrobienia. Nie nadużywajmy przymiotników. Nie ma społecznej sprawiedliwości, jest sprawiedliwość. Nie ma bankowości spółdzielczej i komercyjnej, jest bankowość – prowokował Potulski.

Nasz bank… na poczcie?

Tomasz Bogus, prezes Banku Pocztowego S.A. przyznał, że atrybutem banków lokalnych jest elastyczność procedur, co przyspiesza decyzje, a nawet zwiększa poziom akceptowalnego ryzyka. – Pamiętajmy, że community banking tworzył się w celach innych niż generowanie jak największego zysku i zwrotu z kapitału. Misją jest wspieranie przedsiębiorczości miejscowych środowisk. Grupa Rabobanku czy Credit Agricole mogły rozwijać się szybciej niż banki, ponieważ działały w innej formule dystrybucji wyniku. Ponadto w dużym stopniu korzystały ze wsparcia państwa i potrafiły to robić skutecznie, skoro stały się w kryzysie bezpieczną przystanią dla klientów.

Bank zdefiniował grupę docelową klientów w oparciu o sieć dystrybucji placówek pocztowych w gminach. – Poziom wykluczenia finansowego w Europie wynosi od 1 proc. w Danii do blisko 50 proc. na Łotwie, u nas szacowany jest na 20-30 proc., czyli 6-9 ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: