IKE i IKZE – produkty konkurencyjne czy komplementarne?

Finanse i gospodarka

Już za dwa tygodnie, na Forum Funduszy Inwestycyjnych 2011, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami przeprowadzi warsztaty na temat nowego rozwiązania emerytalnego - IKZE. Udział w warsztatach zapowiedział m.in. nowo wybrany Wiceprzewodniczący Rady IZFiA - Krzysztof Lewandowski.

Już za dwa tygodnie, na Forum Funduszy Inwestycyjnych 2011, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami przeprowadzi warsztaty na temat nowego rozwiązania emerytalnego - IKZE. Udział w warsztatach zapowiedział m.in. nowo wybrany Wiceprzewodniczący Rady IZFiA - Krzysztof Lewandowski.

W miniony piątek odbyło się posiedzenie Rady IZFiA, na którym szeroko dyskutowano kwestie zmian w systemie emerytalnym, a w szczególności nowego rozwiązania w III filarze - Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

Kwestia różnic w stosunku do obecnego rozwiązania - Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) oraz specyficznych właściwości IKZE będzie omawiana przez członków IZFiA oraz ekspertów na najbliższym Forum Funduszy Inwestycyjnych, które odbędzie się 28 czerwca tego roku.

lewandowski.krzysztof.01.100x150- Izba komunikowała już różnice pomiędzy nowym rozwiązaniem IKZE oraz dotychczas obowiązującym IKE. Porównanie to, w obecnych założeniach, wychodzi na korzyść IKE. Będziemy starać się, aby dyskusja o budowie III filara skutkowała wypracowaniem optymalnych rozwiązań dla przyszłych emerytów - mówi Krzysztof Lewandowski, Prezes Pioneer Pekao TFI, który na ostatnim posiedzeniu Rady Izby został wybrany jej Wiceprzewodniczącym.

Na koniec 2010 r. liczba kont IKE wynosiła 792 tys., co oznacza, że zaledwie niecałe 5 proc. aktywnych zawodowo Polaków posiada IKE. Oszczędzanie w IKE pozwala uniknąć podatku od zysków kapitałowych w momencie przejścia na emeryturę. IKZE z kolei oferuje możliwość odpisu od podstawy opodatkowania wpłat do IKZE w danym roku, jednak na koniec inwestycji trzeba będzie zapłacić podatek dochodowy.

Udostępnij artykuł: