Ile aktywnych kredytów mają polscy mikroprzedsiębiorcy?

Firma

Napis kredyt ułożony na pieniądzach
Fot. stock.adobe.com/anix

Im więcej rachunków kredytowych posiada mikroprzedsiębiorca, tym gorsza jest jego jakość.