Ile będzie kosztować podwyższenie renty socjalnej?

Mój plan emerytalny

Podwyższenie kwoty renty socjalnej do wysokości najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy spowoduje wzrost wydatków na renty socjalne o około 45 mln zł w skali miesiąca, podano w uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy o rencie socjalnej.

Fot. Pixabay.com

Podwyższenie kwoty renty socjalnej do wysokości najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy spowoduje wzrost wydatków na renty socjalne o około 45 mln zł w skali miesiąca, podano w uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy o rencie socjalnej.

Podwyższenie kwoty renty socjalnej spowoduje wzrost wydatków z budżetu państwa o około 45 mln zł w skali miesiąca #renta #rentasocjalna #finansepubliczne

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 września 2018 r. z mocą od dnia 1 czerwca 2018 r."Zgodnie z danymi przekazanymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmując, że liczba osób pobierających renty socjalne (łącznie z rentami wypłacanymi przez KRUS, MON, MSWiA oraz MS) wynosi 280 tys. osób (stan w marcu 2018 r.) podwyższenie kwoty renty socjalnej do kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynoszącej od marca 2018 r. 1 029,8 zł spowoduje wzrost wydatków na renty socjalne o około 45 mln zł w skali miesiąca. Zakłada się, że projektowana ustawa wejdzie w życie z dniem 1 września 2018 r. z mocą od dnia 1 czerwca 2018 r." - czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR).Czytaj także: Najniższa renta socjalna wzrośnie do 1029,8 zł >>>

Oznacza to, że roczny koszt regulacji dla budżetu państwa będzie wynosił 315 mln zł w tym roku oraz po 540 mln zł w kolejnych latach, podano także.Od 1 marca 2018 r. kwota renty socjalnej wynosi 865,03 zł.

Dla kogo renta socjalna?

"Celem świadczenia w postaci renty socjalnej jest kompensowanie braku możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego ze względu na to, że całkowita niezdolność do pracy powstała przed wejściem na rynek pracy. Renta socjalna przeznaczona jest dla osób, które w większości nigdy nie osiągają samodzielności życiowej, w wieku dorosłym zamieszkują z rodzicami lub też przebywają wiele lat w instytucjonalnych formach opieki, takich jak domy pomocy społecznej. Świadczenie to jest wyrazem szczególnej troski państwa o osoby nieposiadające zdolności do jakiejkolwiek pracy" - czytamy dalej w OSR.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: