Ile kosztów ukrytych?

Finanse i gospodarka

Zakup mieszkania to poważna inwestycja, najczęściej finansowana za pomocą kredytu. Od tego roku każdy zainteresowany kredytem hipotecznym musi być przygotowany na wniesienie wkładu własnego w wysokości 5 proc. wartości nieruchomości.

Zakup mieszkania to poważna inwestycja, najczęściej finansowana za pomocą kredytu. Od tego roku każdy zainteresowany kredytem hipotecznym musi być przygotowany na wniesienie wkładu własnego w wysokości 5 proc. wartości nieruchomości.

Wkład własny to nie jedyny wydatek, na który musi być przygotowany nabywca mieszkania.  Kupując mieszkanie na rynku pierwotnym należy liczyć się z kosztami związanymi z wkładem własnym (5%), prowizją banku (1,5%), założeniem księgi wieczystej, opłatą za wpis do księgi wieczystej, odpisami notarialnymi, opłatą notarialną i wykończeniem mieszkania (ok. 10%).

Koszty transakcyjne

Kupując nieruchomość na rynku pierwotnym będziemy zobowiązani ponieść opłatę notarialną, która obejmuje opłatę sądową oraz wynagrodzenie notariusza. Maksymalna wysokość taksy notarialnej została określona rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2013 roku.

Ponadto będziemy zobowiązani założyć księgę wieczystą i wykonać wpis właścicielski, co wiąże się z wydatkiem rzędu 260 złotych. W tym celu będzie potrzebny odpis aktu notarialnego, którego każda ze stron kosztuje ok. 10 zł.

W rzeczywistości najczęściej potrzebujemy nawet 3 odpisów - dla siebie, banku i sądu.

Koszty bankowe

Bank pobiera prowizję za udzielenie kredytu, waha się ona od 1 do 3 proc. i bardzo często wchodzi w wartość udzielonego kredytu. Nie jest to jednak regułą i może się zdarzyć, że będziemy zobligowani uregulować prowizję z własnych środków.

Ponadto banki oczekują, że kredyt będzie spłacany z rachunku bankowego uruchomionego u kredytodawcy. Zdarza się, że prowadzenie takiego konta  wiąże się z comiesięcznymi wydatkami.

Koszty ubezpieczeń

Właściciel nowego "m" za sugestią banku oraz dla własnego bezpieczeństwa decyduje się na ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Ponadto instytucje finansowe mogą uzależnić decyzję o przyznaniu kredytu od tego, czy kredytobiorca wykupi ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie od utraty pracy lub ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.

Co do zasady kredytodawcy wymagają ubezpieczenia pomostowego, które obowiązuje od momentu wypłaty kredytu do uprawomocnienia się wpisu hipoteki na rzecz banku. W przypadku nabycia nieruchomości budowanej, zwanej często "dziurą w ziemi", okres ten może być długi i przez to kosztowny.

Koszty wykończenia

Kolejnym na liście wydatków jest wykończenie mieszkania, szacuje się, że wynosi ono 10 proc. wartości.

Według opracowania Aspiro z 10.01.2014 koszty zbiorcze kupującego mieszkanie na rynku pierwotnym za kwotę o wartości 300.000 zł wynoszą około:

Wkład własny (5 proc.): 15.000 zł.
Prowizja banku (1,5 proc.): 4.500 zł
Założenie księgi wieczystej: 60 zł
Opłata za wpis do księgi wieczystej: 200 zł
Odpisy notarialne: 500 zł
Opłata notarialna (kiedy formalności załatwiamy indywidualnie): 1.700 zł
Wykończenie mieszkania 10%: 30.000 zł
Koszty łącznie: 51.960 zł
140212.koszty.ukryte.01.600x229

Należy przypomnieć, że zgodnie z Rekomendacją S wysokość wkładu własnego z każdym rokiem będzie wzrastać z 5 proc. obecnie do 20 proc. w 2017 roku.
140212.wysokosc.wkladu.wl.01.600x351

up

Udostępnij artykuł: