Ile kosztować będzie wypłata 13. emerytury w 2020 roku i waloryzacja świadczeń?

Mój plan emerytalny

Wydatki sektora finansów publicznych na dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów (tzw. "13. emeryturę") wyniosą ok. 11,7 mld zł w 2020 r., z czego ok. 0,5 mld zł będzie pochodziło z budżetu państwa, a ok. 11,3 mld zł - z Funduszu Solidarnościowego, podano w ocenie skutków regulacji (OSR) projektu ustawy o tych świadczeniach.

Pieniądze na tle legitymacji emeryta
Fot. stock.adobe.com/whitelook

Wydatki sektora finansów publicznych na dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów (tzw. "13. emeryturę") wyniosą ok. 11,7 mld zł w 2020 r., z czego ok. 0,5 mld zł będzie pochodziło z budżetu państwa, a ok. 11,3 mld zł - z Funduszu Solidarnościowego, podano w ocenie skutków regulacji (OSR) projektu ustawy o tych świadczeniach.

Wydatki sektora finansów publicznych na dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów wyniosą ok. 11,7 mld zł w 2020 r. #emerytury #waloryzacja

"Przedmiotowy projekt ustawy wprowadza coroczną wypłatę dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla wszystkich emerytów i rencistów w wysokości najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe roczne świadczenie pieniężne" - czytamy w OSR.Autorzy projektu proponują, by dodatkowe roczne świadczenia pieniężne zostały wypłacone z urzędu wraz ze świadczeniem w terminie wypłaty świadczeń przypadającym w kwietniu, z wyjątkiem przewidzianym do wypłaty w maju.

Wydatki sektora finansów na 13. emeryturę będą stopniowo rosły

Wydatki sektora finansów na to świadczenie będą stopniowo rosły - od 12,4 mld zł w 2021 r. do 15,7 mld zł w 2029 r., by spaść do 11,7 mld zł w 2030 r., podano także w OSR.W swoim expose w połowie listopada br. premier Mateusz Morawiecki zapowiadał, że rząd będzie w 2020 r. kontynuował wypłatę 13. emerytury, a w 2021 r. planuje także wypłatę 14. emerytury.Czytaj także: Waloryzacja rent i emerytur: w 2020 r. wzrost najniższych świadczeń. W 2021 r. kontynuacja wypłaty “czternastki” >>>Przed tegorocznymi wyborami Prawo i Sprawiedliwość (PiS) zapowiadało, że 13. emerytura będzie zachowana w 2020 r., zaś w 2021 r. większość emerytów (tzn. ci o najniższych dochodach) otrzyma także podwójną "trzynastkę", uzależnioną od średniej emerytury.

Wydatki na waloryzację rent i emerytur wyniosą 1 796 mln zł w 2020 r.

Wydatki sektora finansów publicznych na waloryzację rent i emerytur wyniosą 1 796 mln zł w 2020 roku, podano w ocenie skutków regulacji (OSR) projektu nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw."Zgodnie z projektowaną regulacją, wszystkie emerytury i renty zostaną podwyższone ustawowym wskaźnikiem waloryzacji. Obecnie prognozowany wskaźnik waloryzacji wynosi 103,24%. Jednocześnie proponuje się, by gwarantowana kwota podwyżki wynosiła 70 zł. Stąd też świadczenia emerytalno-rentowe zostałyby podwyższone z tytułu waloryzacji o 3,24%, nie mniej jednak niż o 70 zł" - czytamy w OSR.Wydatki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nowelizacji wyniosą w przyszłym roku 726 mln zł, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) - 813 mln zł, Funduszu Solidarnościowego - 183 mln zł, Funduszu Pracy - 60 mln zł, a budżetu państwa - 12 mln zł, podano także.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: