Ile osób zdecyduje się na oszczędzanie w PPK? Prezes PFR: liczymy na 60 proc. uprawnionych

Mój plan emerytalny

Mężczyzna trzymający umowę z napisem: Pracowcznicze plany kapitałowe
Pracownicze plany kapitałowe - PPK Fot. stock.adobe.com/bnorbert3

Uczestnictwo w pracowniczych planach kapitałowych (PPK) może sięgnąć nawet 60% uprawnionych, natomiast liczba podmiotów oferujących PPK może wynieść ok. 20, uważa prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys.

Uczestnictwo w pracowniczych planach kapitałowych (#PPK) może sięgnąć nawet 60% uprawnionych, natomiast liczba podmiotów oferujących PPK może wynieść ok. 20 #emerytury #PFR @Grupa_PFR

“Zapowiadaliśmy, że w PPK będzie uczestniczyło 15-20 instytucji, natomiast [dziś można powiedzieć, że] będzie to raczej 20 instytucji. Zapowiadaliśmy co najmniej 50% uczestnictwa, ale po cichu liczymy na 60% uczestnictwa” – powiedział Borys podczas konferencji prasowej.

W końcu maja br. PFR podał, że do ewidencji PPK prowadzonej przez Fundusz zostało wpisanych do tej pory 17 podmiotów zarządzających. Zarządzane przez nie instytucje finansowe mogą uczestniczyć w systemie PPK.

Więcej najnowszych wiadomości o PPK >>>

Program PPK

Instytucjami finansowymi, które mogą oferować zarządzanie środkami gromadzonymi w ramach PPK, są wyłącznie: fundusz inwestycyjny, zarządzany przez TFI; fundusz emerytalny, zarządzany przez powszechne towarzystwo emerytalne (PTE) albo pracownicze towarzystwo emerytalne (PrTE); zakład ubezpieczeń.

Pracownicze plany kapitałowe to przeznaczony dla pracowników program długoterminowego oszczędzania. Gromadzone w PPK oszczędności mają pochodzić ze składek pracowników, pracodawców i dopłat od państwa. Reforma związana z tworzeniem PPK ruszy od 1 lipca i obejmie na początku największe firmy, zatrudniające powyżej 250 osób. Do 2021 roku większość pracodawców w Polsce ma utworzyć PPK dla swoich pracowników.

Borys: OZE stanowią istotny element naszej strategii na lata 2019-2021

Odnawialne źródła energii (OZE) stanowią nowy, istotny element w strategii Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) na lata 2019-2021, poinformował również prezes Paweł Borys.

“Istotnym elementem nowej strategii są inwestycje w OZE. W ciągu 2-3 tygodni przedstawimy, jakiego rodzaju finansowania będziemy używali w tym zakresie” – powiedział Borys podczas konferencji prasowej.

“Musimy się zaangażować w transformację energetyczną – do końca 2020 roku potrzeba 50 mld zł inwestycji, a realizacja celów do 2030 roku to ponad 200 mld zł koniecznych inwestycji. Jest luka finansowa i naszymi instrumentami chcemy tę lukę uzupełnić, by te inwestycje mogły być realizowane. To jest ważne dla konkurencyjności gospodarki i samego środowiska” – dodał prezes.

Wiceprezes PFR Bartłomiej Pawlak zwrócił uwagę, że OZE jest także generatorem nowych rozwiązań technologicznych, dlatego Fundusz chce “spojrzeć na ten sektor szerzej”.

“Jest to gałąź gospodarki bardzo dotowana w wielu krajach. Będziemy szukali szerzej niż tylko w inwestycje w elektrownie. Będziemy szukali firm ze sfer ‘cleantech’, które przyczyniają się do tego, że otoczenie będzie bardziej ekologiczne” – powiedział Pawlak podczas konferencji.

Polski Fundusz Rozwoju to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: