Ile osób zdecyduje się na oszczędzanie w PPK? Prezes PFR: liczymy na 60 proc. uprawnionych

Mój plan emerytalny

Uczestnictwo w pracowniczych planach kapitałowych (PPK) może sięgnąć nawet 60% uprawnionych, natomiast liczba podmiotów oferujących PPK może wynieść ok. 20, uważa prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys.

Mężczyzna trzymający umowę z napisem: Pracowcznicze plany kapitałowe
Pracownicze plany kapitałowe - PPK Fot. stock.adobe.com/bnorbert3

Uczestnictwo w pracowniczych planach kapitałowych (PPK) może sięgnąć nawet 60% uprawnionych, natomiast liczba podmiotów oferujących PPK może wynieść ok. 20, uważa prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys.

Uczestnictwo w pracowniczych planach kapitałowych (#PPK) może sięgnąć nawet 60% uprawnionych, natomiast liczba podmiotów oferujących PPK może wynieść ok. 20 #emerytury #PFR @Grupa_PFR

"Zapowiadaliśmy, że w PPK będzie uczestniczyło 15-20 instytucji, natomiast [dziś można powiedzieć, że] będzie to raczej 20 instytucji. Zapowiadaliśmy co najmniej 50% uczestnictwa, ale po cichu liczymy na 60% uczestnictwa" - powiedział Borys podczas konferencji prasowej.W końcu maja br. PFR podał, że do ewidencji PPK prowadzonej przez Fundusz zostało wpisanych do tej pory 17 podmiotów zarządzających. Zarządzane przez nie instytucje finansowe mogą uczestniczyć w systemie PPK.Więcej najnowszych wiadomości o PPK >>>

Program PPK

Instytucjami finansowymi, które mogą oferować zarządzanie środkami gromadzonymi w ramach PPK, są wyłącznie: fundusz inwestycyjny, zarządzany przez TFI; fundusz emerytalny, zarządzany przez powszechne towarzystwo emerytalne (PTE) albo pracownicze towarzystwo emerytalne (PrTE); zakład ubezpieczeń.Pracownicze plany kapitałowe to przeznaczony dla pracowników program długoterminowego oszczędzania. Gromadzone w PPK oszczędności mają pochodzić ze składek pracowników, pracodawców i dopłat od państwa. Reforma związana z tworzeniem PPK ruszy od 1 lipca i obejmie na początku największe firmy, zatrudniające powyżej 250 osób. Do 2021 roku większość pracodawców w Polsce ma utworzyć PPK dla swoich pracowników.

Borys: OZE stanowią istotny element naszej strategii na lata 2019-2021

Odnawialne źródła energii (OZE) stanowią nowy, istotny element w strategii Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) na lata 2019-2021, poinformował również prezes Paweł Borys."Istotnym elementem nowej strategii są inwestycje w OZE. W ciągu 2-3 tygodni przedstawimy, jakiego rodzaju finansowania będziemy używali w tym zakresie" - powiedział Borys podczas konferencji prasowej."Musimy się zaangażować w transformację energetyczną - do końca 2020 roku potrzeba 50 mld zł inwestycji, a realizacja celów do 2030 roku to ponad 200 mld zł koniecznych inwestycji. Jest luka finansowa i naszymi instrumentami chcemy tę lukę uzupełnić, by te inwestycje mogły być realizowane. To jest ważne dla konkurencyjności gospodarki i samego środowiska" - dodał prezes.Wiceprezes PFR Bartłomiej Pawlak zwrócił uwagę, że OZE jest także generatorem nowych rozwiązań technologicznych, dlatego Fundusz chce "spojrzeć na ten sektor szerzej"."Jest to gałąź gospodarki bardzo dotowana w wielu krajach. Będziemy szukali szerzej niż tylko w inwestycje w elektrownie. Będziemy szukali firm ze sfer 'cleantech', które przyczyniają się do tego, że otoczenie będzie bardziej ekologiczne" - powiedział Pawlak podczas konferencji.Polski Fundusz Rozwoju to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: