Ile pieniędzy napłynęło do Polski od pracujących emigrantów w IV kw. 2020 roku? Dane NBP

Gospodarka

Transfery do Polski od emigrantów w IV kwartale 2020 roku wyniosły 3,8 mld zł, o 0,1 mld zł mniej rdr - podał NBP w bilansie płatniczym za IV kw.

Stos monet na tle wykresów gospodarczych
Fot. stock.adobe.com/Guitafotostudio

Transfery do Polski od emigrantów w IV kwartale 2020 roku wyniosły 3,8 mld zł, o 0,1 mld zł mniej rdr - podał NBP w bilansie płatniczym za IV kw.

W IV kwartale 2020 r. z tytułu pracy Polaków za granicą do kraju trafiło 3,8 mld zł.

"Na kwotę tę złożyły się przekazy od migrantów krótkookresowych w wysokości 1,1 mld zł (tj. 28,8 proc. ogółu transferów) i od migrantów długookresowych w wysokości 2,7 mld zł (tj. 71,2 proc. całej kwoty). W stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku łączna wielkość przekazanych środków była niższa (ok. 0,1 mld zł)" - napisał NBP.

Czytaj także: Rząd opodatkował emigrację zarobkową >>>

Według NBP na zanotowany spadek wpłynął głównie niższy niż przed rokiem napływ środków z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Irlandii. Z drugiej strony, zarejestrowano wzrost środków przekazywanych do Polski z Norwegii i Holandii.

NBP podaje, że krajem z największą wartością przekazów pieniężnych nadal pozostały Niemcy. W IV kwartale pracujący tam Polacy przekazali do kraju 1,2 mld zł. Na drugim miejscu, znalazła się Wielka Brytania, z której napłynęło do Polski 0,4 mld zł. Łącznie przekazy z tych dwóch krajów stanowiły 43,1 proc. wszystkich transferów.

Transfery z Polski od pracujących imigrantów w IV kw. wyniosły 4,5 mld zł

Transfery z Polski od pracujących imigrantów w IV kw. 2020 roku wyniosły 4,5 mld zł, o 0,5 mld zł więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku - podał NBP w bilansie płatniczym za IV kw. Na Ukrainę trafiło 84,4 proc. całości transferów.

NBP podaje, że zanotowany wzrost wynikał z rosnących transferów od imigrantów krótkookresowych, które w IV kwartale 2020 r. wyniosły 3,7 mld zł wobec 3,3 mld zł w IV kwartale 2019 r.

Według NBP w strukturze geograficznej nadal dominowały transfery przekazane na Ukrainę. Wyniosły one 3,8 mld zł i stanowiły 84,4 proc. wszystkich środków. Rok wcześniej pracownicy z Ukrainy przekazali do swojego kraju 3,4 mld zł.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: