Ile wyniosą składki dla przedsiębiorców w 2018 roku

Mój plan emerytalny

Osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą w 2018 roku co miesiąc do ZUS minimum 912,22 zł, czyli około 40 zł więcej niż w ubiegłym roku. Do tej sumy należy dodać jeszcze składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Fot. Pixabay.com

Osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą w 2018 roku co miesiąc do ZUS minimum 912,22 zł, czyli około 40 zł więcej niż w ubiegłym roku. Do tej sumy należy dodać jeszcze składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Ile wyniosą składki dla przedsiębiorców w 2018 roku? Znamy już wysokość składki zdrowotnej #ZUS @GUS_STAT

 Zasadniczo osoby prowadzące działalność gospodarczą opłacają składki na ubezpieczenie społeczne od zadeklarowanego dochodu, jednak ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych ustanowiła próg minimalny, jakim jest 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok.
Zgodnie z przyjętą przez rząd ustawą budżetową na 2018 rok, kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto wynosi 4 443 zł, a podstawa wymiaru składek ZUS - 2 665,80 zł. W 2017 roku sumy te wynosiły odpowiednio 4 263 zł i 2 557,80 zł. Kwota bazowa wzrosła więc o 108 zł.W efekcie składki do ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą wyniosą w 2018 roku:
  • składka emerytalna (19,52 proc.) - 520,36 zł, podczas gdy w 2017 r. było to 499,28 zł,
  • składka rentowa (8 proc.) - 213,26 zł, podczas gdy w 2017 r. było to 204,62 zł,
  • składka chorobowa (2,45 proc.) - 65,31 zł, podczas gdy w 2017 r. było to 62,67 zł,
  • składak wypadkowa (1,8 proc. dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych) - 47,98 zł, podczas gdy w 2017 r. było to 46,04 zł,
  • składka na Fundusz Pracy - 65,31 zł, podczas gdy w 2017 r. było to 62,67 zł.
Bez składki zdrowotnej przedsiębiorcy zapłacą więc do ZUS w 2018 roku 912,22 zł, czyli o 36,94 zł więcej niż w 2017 roku (875,28 zł).

Ile wynosi mały ZUS?

Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą opłacają składki do ZUS na preferencyjnych zasadach. Minimalna podstawa wymiaru jest w tym wypadku ustalana w oparciu o 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.Od 2018 roku płaca minimalna wynosi 2100 zł brutto (podwyżka o 100 zł w porównaniu z 2017 rokiem), dlatego w w tym roku początkujący przedsiębiorcy zapłacą składki do ZUS od podstawy 630 zł i wyniosą one:
  • składka emerytalna (19,52 proc.) - 122,98 zł, podczas gdy w 2017 r. było to 117,12 zł,
  • składka rentowa (8 proc.) - 50,40 zł, podczas gdy w 2017 r. było to 48 zł,
  • składka chorobowa (2,45 proc.) - 15,44 zł, podczas gdy w 2017 r. było to 14,70 zł,
  • składka wypadkowa (1,8 proc. dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych) - 11,34 zł, podczas gdy w 2017 r. było 10,80 zł.
Przedsiębiorcy opłacający ZUS na preferencyjnych zasadach są zwolnieni ze składki na Fundusz Pracy.Łączna składka miesięczna w 2018 r. wyniesie więc 200,16 zł, podczas gdy w 2017 roku było to 190,62 zł.Ile opłata razem ze składką zdrowotną?Do składek opłacanych do ZUS trzeba jeszcze dodać składkę zdrowotną, która oblicza się na podstawie wartości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2017 roku, publikowanego przez GUS. Według danych GUS, przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 4739,91, a podstawę wyliczenia składki zdrowotnej stanowi 75 proc. tej sumy, czyli 3554,93 zł. Składka zdrowotna stanowi 9 proc. podstawy, zatem w 2018 roku wyniesie 319,94 zł (297,28 zł w 2017 roku).W efekcie standardowe składki dla przedsiębiorców wyniosą w sumie w 2018 roku 1232,16 zł (1172,56 zł w 2017 roku ), a dla opłacających składki preferencyjne - 520,1 zł (487,9 w 2017 roku).  
Udostępnij artykuł: