Ile zarabia się w bankach? Aktualne stawki wynagrodzeń w bankowości

Rynek pracy / Z rynku

Napis bank
Fot. Pixabay.com

Branża bankowa w Polsce przechodzi gruntowne przemiany, na które oddziałuje m.in. silna konsolidacja rynku, liczne fuzje i przejęcia, czy pojawiające się nowe regulacje legislacyjne. Nie mniejszy wpływ mają również nowoczesne technologie i intensywna cyfryzacja sektora.

W bankowości prywatnej przeciętne zarobki doradcy klienta sięgają 14 tys. zł brutto miesięcznie #banki #wynagrodzenia #zarobki

Na znaczeniu zyskuje bowiem szybkość, mobilność i innowacyjność instytucji, które wypierają tradycyjną, oddziałową obsługę klienta. Zachodzące zmiany dotykają również rynek pracy w tej branży. Ewa Jakubiak, manager zespołu Banking & Finance Services w Michael Page analizuje jakich specjalistów potrzebuje branża i jak kształtują się ich wynagrodzenia.

Branżowy trend

Zatrudnienie w tradycyjnej bankowości spada. Wg danych Komisji Nadzoru Finansowego, na koniec III kwartału ub.r. w bankowości zatrudnionych było prawie 164 tys. osób, co oznacza o ponad 1840 etatów mniej w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku. Przyczyn takiej sytuacji możemy upatrywać m.in. w redukcji liczby stacjonarnych placówek na rzecz mobilnych kanałów sprzedaży oraz nowoczesnych rozwiązań, które zastępują pracę konsultantów. Z drugiej strony, intensywna cyfryzacja sektora sprawia, że w wielu obszarach, takich jak np. rozwój nowoczesnych produktów, innowacje, zarządzanie ryzykiem, czy marketing cyfrowy trwa zacięta walka o najlepszych kandydatów, a wynagrodzenia tych specjalistów rosną w tempie 8-15 proc. rocznie.

Czytaj także: Ile zarabia się w bankowości? Raport płacowy >>>

Wzrost wynagrodzeń wśród najbardziej pożądanych specjalistów

Obecnie najczęściej oferowana stawka managera ds. rozwoju produktu/produkt managera wynosi 11 tys. zł brutto miesięcznie. Mediana na stanowisku starszego kierownika – posiadającego minimum 5 lat doświadczenia – oscyluje koło 14 tys. zł, a średnia pensja dyrektora to 25 tys. zł brutto miesięcznie.

W obszarze ryzyka, analityk sprzedażowy najczęściej może liczyć na 10 tys. zł brutto miesięcznie. Tyle samo dostaje średnio analityk ds. ryzyka wartości rezydualnej. Ekspert. ds. zarządzania ryzykiem otrzymuje przeciętnie 11 tys. zł brutto miesięcznie, natomiast mediana na stanowisku eksperta ds. wycen portfeli i eksperta ds. walidacji modeli ryzyka wynosi 12 tys. zł brutto miesięcznie. W segmencie dużych przedsiębiorstw, pensja analityka kredytowego oscyluje wokół 7-12 tys. zł brutto miesięcznie. W segmencie MŚP waha się ona z kolei między 5 a 8 tys. zł brutto miesięcznie.

Mediana wynagrodzeń na stanowisku underwrittera to 11 tys. zł brutto miesięcznie. Kierownik ryzyka kredytowego może spodziewać się stawki w granicach 12-19 tys. zł brutto, a dyrektor 22-42 tys. zł. brutto miesięcznie.

Więcej najnowszych informacji na temat wynagrodzeń w Polsce >>>

W bankowości dostrzegalne jest rosnące znaczenie marketingu cyfrowego. Zarobki specjalisty ds. marketingu mogą sięgać 9 tys. zł brutto miesięcznie, choć średnio oferuje się im około 7,5 tys. zł brutto. Wynagrodzenie eksperta ds. marketingu online waha się w granicach 7-16 tys. zł brutto miesięcznie, a pensja managera digital marketingu oscyluje wokół 14-25 tys. zł brutto. Kierownikowi w tym obszarze oferuje się przeciętnie 15 tys. zł, a mediana na stanowisku dyrektora wynosi 33 tys. zł brutto miesięcznie.

Stabilny poziom wynagrodzeń w obszarze sprzedaży i operacji

W obszarze sprzedaży i operacji coraz lepiej wynagradzana jest kadra kierownicza. Jednak na podstawowych stanowiskach zauważamy stały poziom wynagrodzeń lub niewielki ich wzrost sięgający często tylko poziomu inflacji. Spowodowane jest to w głównej mierze presją kosztową i zatrudnianiem na stanowiska specjalistyczne coraz więcej osób bez doświadczenia lub dopiero wchodzących na rynek pracy.

W dziale operacji, analityk biznesowy otrzymuje średnio 10 tys. zł brutto miesięcznie. Kierownik operacji i manager/kierownik projektu mogą natomiast spodziewać się średniej stawki oscylującej wokół 12 tys. zł brutto miesięcznie. Kierownikowi wsparcia sprzedaży najczęściej proponowane jest wynagrodzenie w wysokości 14 tys. zł brutto miesięcznie, a dyrektorowi tego segmentu – 22 tys. zł brutto. Kierownik ds. zarządzania procesami otrzymuje wynagrodzenie w granicach 15 tys. zł brutto, a dyrektor tego obszaru może liczyć na stawkę między 18 a 37 tys. zł brutto miesięcznie. Pensja dyrektora operacji waha się z kolei między 22 a 55 tys. zł brutto miesięcznie.

W dziale sprzedaży bankowości korporacyjnej, wynagrodzenie doradcy klienta wynosi przeciętnie 10 tys. zł brutto miesięcznie. W przypadku obsługi klientów strategicznych pensja na tym stanowisku wzrasta do około 16 tys. zł. W segmencie MŚP oscyluje ona wokół 7 tys. zł. Dyrektor sprzedaży bankowości korporacyjnej może spodziewać się stawki 35 tys. zł brutto miesięcznie. Wynagrodzenie na analogicznym stanowisku, tylko że w obszarze MŚP, to przeciętnie 28 tys. zł. Pensja dyrektora regionalnego waha się natomiast w granicach 18-29 tys. zł brutto miesięcznie.

W bankowości prywatnej przeciętne zarobki doradcy klienta sięgają 14 tys. zł brutto miesięcznie. Kierownik placówki, zatrudniającej do 10 pracowników może spodziewać się pensji w wysokości 7-12 tys. zł brutto, a dyrektor oddziału detalicznego (powyżej 10 pracowników) otrzymuje wynagrodzenie w granicach 10-18 tys. zł brutto miesięcznie. Na stanowisku dyrektora sprzedaży internetowej, mediana wynagrodzeń wynosi 33 tys. zł. Niewiele mniej, bo 32 tys. zł, mogą spodziewać się dyrektorzy sprzedaży bankowości prywatnej. Średnio 23 tys. zł brutto miesięcznie otrzymują z kolei dyrektorzy regionalni bankowości detalicznej.

Mimo, iż zatrudnienie w tradycyjnej bankowości spada, to specjaliści z doświadczeniem finansowym i bankowym nie mają problemu ze znalezieniem pracy w innych podmiotach finansowych związanych m.in. z pożyczkami, leasingiem, faktoringiem, fintechem, czy start-upami. Biorąc pod uwagę to, jak intensywnie rozwijają się tego typu organizacje, możemy przypuszczać, że zapotrzebowanie na pracowników w tych sektorach będzie sukcesywnie wzrastać.

Na pracuj.pl najwięcej ogłoszeń z branży bankowo-finansowej

Fakt, że jest zapotrzebowanie na specjalistów z branży bankowej pokazują ostatnie informacje z rynku pracy, które udostępnił portal Pracuj.pl.

W I kwartale 2019 w czołówce branż rekrutujących na Pracuj.pl znalazło się kilka, które generowały podobną liczbę ofert. Najwięcej ogłoszeń pochodziło z branży bankowo-finansowej (10%), niemal tyle samo – z branży handlu detalicznego / sprzedaży B2C (10%). Tuż za nimi uplasowała się produkcja FMCG (9%). Aktywnie rekrutowały także firmy o profilu handel / sprzedaż B2B oraz pracodawcy IT (po 7%).

Rynek Pracy Specjalistów 2019: bankowość w czołówce branż rekrutujących

We wszystkich branżach w I kwartale 2019 pracodawcy aktywnie poszukiwali specjalistów od obsługi klienta (22%). Kolejną najpopularniejszą grupę stanowili eksperci ds. IT (15% ofert). Dużym zainteresowaniem cieszyli się także finansiści (13%).

Czytaj także: Banki chudną – zwalniają pracowników, zamykają oddziały

Źródło: Michael Page
Udostępnij artykuł: