Ile zarabia się w NBP? Bank centralny ujawnił wynagrodzenia kadry kierowniczej

Gospodarka / Z rynku

Narodowy Bank Polski ujawnił płace kadry kierowniczej. To pokłosie ustawy o jawności wynagrodzeń w NBP.

Siedziba Narodowego Banku Polskiego
Wikimedia Commons, Andrzej Barabasz (Chepry)

Narodowy Bank Polski ujawnił płace kadry kierowniczej. To pokłosie ustawy o jawności wynagrodzeń w NBP.

.@nbppl udostępnił wstępne informacje o wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto osiągniętego w 2018 r. na stanowiskach kierowniczych #NBP #wynagrodzenia #płace

Ustawa umożliwia m.in. ujawnienie zarobków kadry kierowniczej i reguluje wysokość jej wynagrodzeń. Maksymalne wynagrodzenie dla poszczególnych pracowników, oprócz wiceprezesów i członków zarządu NBP nie będzie mogło przekroczyć 0,6-krotności (60%) wynagrodzenia prezesa NBP.Wielkość środków na wynagrodzenia ustalana będzie corocznie w planie finansowym NBP, z uwzględnieniem poziomu płac w sektorze bankowym. Wprowadzona poprawka koryguje błędne odesłanie, podano także.

Jak podaje NBP na swojej stronie internetowej, "realizując postanowienia ustawy „o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim” z dnia 22 lutego 2019 roku (Dz.U. Poz. 371), Prezes Narodowego Banku Polskiego udostępnia wstępne informacje o wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto osiągniętego w 2018 r. na stanowisku: dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora departamentu (komórki równorzędnej), zastępcy dyrektora oddziału okręgowego, zastępcy dyrektora departamentu oraz osób zajmujących stanowiska równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskiem dyrektora departamentu i jego zastępcy (wynagrodzenie zasadnicze/chorobowe/zasiłki, premie, nagrody, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)".

Przeciętne wynagrodzenie brutto w NBP

Źródło: NBP

Przeciętne wynagrodzenie brutto w NBP

Źródło: NBP

Przeciętne wynagrodzenie brutto w NBP

Źródło: NBP

Przeciętne wynagrodzenie brutto w NBP

Źródło: NBP

Udostępnij artykuł: