Ile zarobili członkowie zarządów w 2017 roku

Rynek pracy

Wśród 976 menedżerów, którzy przepracowali cały 2017 rok, 25% zarobiło poniżej 357,5 tys. PLN. Co czwarta osoba zarządzająca otrzymała powyżej 1,1 mln PLN.

Mężczyzna trzymający plik banknotów
Fot. stock.adobe.com/Karolina Chaberek

Wśród 976 menedżerów, którzy przepracowali cały 2017 rok, 25% zarobiło poniżej 357,5 tys. PLN. Co czwarta osoba zarządzająca otrzymała powyżej 1,1 mln PLN.

Ile zarobili członkowie zarządów w 2017 roku? Najwyższe zarobki w bankach #GPW #spółka

W tegorocznej edycji raportu „Wynagrodzenia członków zarządów w 2017 roku” przeanalizowano wynagrodzenia 976 osób z 377 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.Mediana wynagrodzeń członków zarządów w 2017 roku wyniosła 602,7 tys. PLN. Warto zaznaczyć, że w tym roku do wynagrodzenia całkowitego zostały wliczone również wypłaty z programów motywacyjnych opartych na instrumentach finansowych. Wśród 976 menedżerów, którzy przepracowali cały 2017 rok, 25% zarobiło poniżej 357,5 tys. PLN. Również co czwarta osoba zarządzająca otrzymała powyżej 1,1 mln PLN. Dane zostały zaprezentowane na poniższym schemacie.

Najwyższe zarobki w bankach

Analizując wynagrodzenia w branżach, najwyższą płace otrzymali członkowie zarządów banków, prawie 2,2 mln PLN. Na drugim miejscu uplasowali się menedżerowie spółek telekomunikacyjnych – 1,8 mln PLN (12,5% więcej niż w 2016 roku). Trzecią najwyżej opłacaną grupę stanowili zarządzający spółkami z przemysłu wydobywczego – 1,1 mln PLN. Z kolei najniższe wynagrodzenia otrzymywali menedżerowie z branży gier video – 281,5 tys. PLN. Wykres 1. prezentuje omówione dane.

Prezes Comarchu zarobił najwięcej

Podobnie jak w roku 2016, najwyższe wynagrodzenie w 2017 zostało wypłacone prezesowi zarządu spółki Comarch SA – 13,6 mln PLN. Jest to o 16,8% więcej niż w ubiegłym roku. Prezes Comarchu to jedyny menedżer, którego płaca przekroczyła 10 mln PLN. Najlepiej wynagradzany wiceprezes był zatrudniony w CD Projekt SA. Otrzymał on 7,5 mln PLN. Najwyższa płaca wśród członków zarządów została wypłacona również w CD Projekt SA – 4,5 mln PLN. Dane zaprezentowano w tabeli 1. Wysokość wynagrodzenia w CD Projekt wynikała z wypłat z programu motywacyjnego.Jak co roku, kobiet w zarządach (11,5%) było zdecydowanie mniej niż mężczyzn (88,5%). Najlepiej wynagradzana prezes zarządu była zatrudniona w ABC Data SA. Jej płaca wyniosła 2 mln PLN i była niższa o 11,6 mln PLN od najlepiej wynagradzanego mężczyzny na takim samym stanowisku. Jej wynagrodzenie było także niższe od wiceprezes z najwyższą płacą zatrudnioną w Alior Banku – 3,8 mln PLN. W Banku Millennium pracowała najlepiej wynagradzana osoba pełniąca funkcje członka zarządu. wyniosło 2,8 mln PLN. W tabeli 2. zostały przedstawione dane.

Źródło: Wynagrodzenia.pl

Udostępnij artykuł: