Ile zostawiamy na świątecznym stole?

Raporty

Święta Bożego Narodzenia to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu Polaków. Badania¹ pokazują, że są dla nas niemal tak ważne, jak narodziny dziecka czy własny ślub. Zrealizowany na zlecenie Lindorff SA raport „Ważne wydarzenia w życiu Polaków”² zdradza, jak duże kwoty Polacy przeznaczają na tradycyjne „12 potraw” i prezenty dla najbliższych.

Święta Bożego Narodzenia to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu Polaków. Badania¹ pokazują, że są dla nas niemal tak ważne, jak narodziny dziecka czy własny ślub. Zrealizowany na zlecenie Lindorff SA raport „Ważne wydarzenia w życiu Polaków”² zdradza, jak duże kwoty Polacy przeznaczają na tradycyjne „12 potraw” i prezenty dla najbliższych.

Najdroższe święta

W badaniu zrealizowanym na zlecenie firmy Lindorff SA, ankietowani zostali zapytani, jaką rekordową sumę zdarzyło im się wydać na święta Bożego Narodzenia. Najwięcej badanych, bo 23% procent, zadeklarowało kwotę w przedziale 500-699 zł. Niewiele mniej osób, bo 19%, zadeklarowało sumę nieznacznie mniejszą, od 300 do 499 zł. Kwotę poniżej 300 zł wydaje na świąteczne potrawy i prezenty tylko 13% respondentów. Od 700 do niespełna tysiąca złotych – to wydatki 15% pytanych. Natomiast co dziesiąty ankietowany może pozwolić sobie na wydatki rzędu 1000-1499 zł. Odpowiedzi wskazujące na droższą konsumpcję łącznie oscylowały w granicach 10%. Ponadto 2% ankietowanych stwierdziło, że nic nie wydało na święta Bożego Narodzenia, a 8% nie potrafiło udzielić klarownej odpowiedzi.161129.lindorff.wykres.01

W kontraście do grudniowych świąt, Polacy na Święta Wielkanocne przeznaczają dużo mniejsze kwoty. 23% ankietowanych wydaje wtedy mniej niż 150 zł, 29% respondentów przeznacza kwotę z przedziału 300-499 zł, natomiast dla 17% jest to koszt w wysokości 500-699 zł. Tylko co dziesiąty badany jest w stanie poświęcić na ten cel od 700 do 999 zł. Deklaracje wyższych kwot nie przekraczają 5% odpowiedzi.Jednocześnie ankietowani zapytani o to, które wydarzenia sprawiają im najwięcej kłopotów finansowych, święta Bożego Narodzenia wskazali tylko w 5% odpowiedzi. Przy tym tylko 3% ankietowanych zadeklarowało pożyczkę gotówkową jako formę finansowania świąt. Ukazuje to, iż niezależnie od wydawanych przez nas w okresie świątecznym kwot, jest to dla nas wydatek, którego jesteśmy świadomi i który potrafimy wkomponować w bieżący budżet.

Zastawiamy stół dla rodziny

Polacy bezsprzecznie święta spędzają z rodziną, 92% ankietowanych udzieliło takiej odpowiedzi. Na drugim miejscu znalazło się spędzanie świąt ze znajomymi z 11% odpowiedzi. 5% spędza je ze znajomymi na wyjeździe, a 4% samemu w domu.Na zastawienie świątecznego stołu najczęściej przeznaczamy od 300 do 499 zł (koszty związane wyłącznie z jedzeniem), to odpowiedź 33% ankietowanych. Niewiele mniej, bo 20%, świętuje nieco skromniej, ograniczając wydatki do 150-299 zł, a 12% ankietowanych od 500 do 699 zł.Największe wahania w wydatkach są zauważalne w przedziale wiekowym 50-59 lat. To oni w większości przeznaczają mniejsze kwoty na święta, przy czym 5% z nich jednocześnie przyznało, iż w czasie świąt na zastawienie stołu przeznacza powyżej 1500 zł. W przedziale 30-39 lat takiej odpowiedzi udzieliło tylko 2% odpowiedzi, jednak 8% zadeklarowało wydatki rzędu 1000-1499 zł. W przedziale 40-49 zauważalną „górną granicą” okazała się suma 700-999 zł z 11% odpowiedzi.161129.lindorff.wykres.02

Jesteśmy przygotowani na świąteczną kolację

Jak wykazują powyższe konkluzje, Polacy są przygotowani na wydatki związane z „gwiazdką”. Nawet, jeśli przeznaczamy na świąteczną wigilię większe sumy, to nie postrzegamy ich przez pryzmat kłopotów finansowych. Boże Narodzenie to dla nas nie tylko ważny „element” cyklu rocznego, ale, zestawiając z innymi okazjami, ważne wydarzenie w życiu. Stąd zdecydowana postawa Polaków w przeznaczeniu na świąteczną kolację części swoich pieniędzy. Ponadto, święta Bożego Narodzenia są mocno zakorzenione w naszej kulturze i można wnioskować, że to ważne wydarzenie nawet dla osób nie deklarujących praktyk religijnych. To element polskiej tradycji, z której nie chcemy rezygnować. Co więcej – chcemy ją przeżywać jak najlepiej. Tę tezę dodatkowo potwierdza fakt, iż na ważniejsze w hierarchii kościelnej Święta Wielkanocne przeznaczamy znacznie mniejsze kwoty.

Justyna Giers

Udostępnij artykuł: