Ile zysku z 2019 r. mogą przeznaczyć na dywidendę mBank, PKO BP, Santander i Bank Handlowy? Są zalecenia KNF

Z rynku

Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła mBankowi zwiększenie funduszy własnych poprzez zatrzymanie co najmniej 95% zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. Bank Handlowy ma zgodę KNF na wypłatę dywidendy w wysokości do 100% zysku z 2019 r. Z kolei PKO BP spełnia wymogi do wypłaty dywidendy do 50 proc. zysku netto za 2019 r. Zaś Santanderowi KNF zaleciła zatrzymanie minimum 50% zysku za 2019 r.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)

Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła mBankowi zwiększenie funduszy własnych poprzez zatrzymanie co najmniej 95% zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. Bank Handlowy ma zgodę KNF na wypłatę dywidendy w wysokości do 100% zysku z 2019 r. Z kolei PKO BP spełnia wymogi do wypłaty dywidendy do 50 proc. zysku netto za 2019 r. Zaś Santanderowi KNF zaleciła zatrzymanie minimum 50% zysku za 2019 r.

#KNF zaleciła @mBankpl zatrzymanie co najmniej 95% zysku za 2019 r. #BankHandlowy ma zgodę @uknf na wypłatę dywidendy w wys. do 100% zysku z 2019 r. #dywidenda @Citi_Handlowy

KNF zaleciła mBankowi zatrzymanie co najmniej 95% zysku za 2019 r.

"W zaleceniu KNF potwierdziła, że według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku, w zakresie podstawowych kryteriów polityki dywidendowej banków komercyjnych, bank spełniał wymagania kwalifikujące do wypłaty dywidendy w wysokości 75% zysku netto wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. Po zastosowaniu dodatkowych kryteriów z tytułu posiadanego przez bank istotnego portfela walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych dokonano korekty stopy wypłaty dywidendy o 70 pkt proc. W konsekwencji stopa dywidendy po zastosowaniu dodatkowych kryteriów wynosi 5%" - czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Zysk netto sektora bankowego w styczniu w górę rdr. Są indywidualne zalecenia UKNF ws. polityki dywidendowej >>>

Uchwała zarządu mBanku z 28 lutego 2020 roku zaakceptowana przez radę nadzorczą przewiduje przedłożenie do rozpatrzenia przez zwyczajne walne zgromadzenie wniosku o niedokonywanie podziału zysku uzyskanego w 2019 r., przypomniano także.

Zalecenia dla Banku Handlowego

Bank Handlowy otrzymał od KNF pismo, w którym KNF poinformowała, że na dzień 31 grudnia 2019 r. bank spełnia kryteria kwalifikujące do wypłaty dywidendy w wysokości do 100% zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., podał bank.

"Jednocześnie, banki zamierzające wypłacić dywidendę powinny spełniać odpowiednie kryteria zarówno na koniec 2019 r., jak i w dniu podjęcia decyzji walnego zgromadzenia o wypłacie dywidendy zgodnie z rekomendacją KNF dotyczącą założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych na 2020 r." - czytamy w komunikacie.

W połowie lutego br. prezes Banku Handlowego Sławomir S. Sikora informował, że podtrzymuje deklarację przeznaczania min. 75% zysku netto na dywidendę i chciałby, by stopa dywidendy była "w okolicach" 5%.

PKO BP spełnia wymogi do wypłaty dywidendy do 50 proc. zysku netto za 2019 r.

Komisja Nadzoru Finansowego zaleca PKO BP zatrzymanie co najmniej 50 proc. zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Jednocześnie KNF potwierdziła, że bank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 50 proc. zysku netto za 2019 r. - podał bank w komunikacie.

Bank podał, że KNF oczekuje przedłożenia stanowiska zarządu oraz rady nadzorczej banku dotyczącego zalecenia.

Analitycy oczekiwali, że połowa zysku PKO BP osiągniętego w 2019 roku trafi na dywidendę. Ich zdaniem dodatkowo do akcjonariuszy trafić może około 1,6 mld zł niepodzielonego zysku za 2018 rok. Oczekiwania te były zgodne z wcześniejszymi zapowiedziami przedstawicieli banku, którzy informowali, że PKO BP chciałby przeznaczyć na dywidendę w 2020 roku 50 proc. zysku osiągniętego w 2019 roku oraz niepodzieloną połowę zysku za 2018 rok w wysokości ok. 1,7 mld zł.

W całym 2019 roku zysk netto grupy banku wyniósł 4,031 mld zł i wzrósł o 7,8 proc. rok do roku.

W 2019 r. walne PKO Banku Polskiego zdecydowało, że bank przeznaczy na dywidendę z zysku za 2018 rok 1,662 mld zł, co stanowiło 1,33 zł brutto na akcję.

Santander Bank Polska: KNF zaleciła zatrzymanie min. 50% zysku za 2019 r.

Również Santander Bank Polska otrzymał indywidualne zalecenie KNF, dotyczące zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie co najmniej 50% zysku wypracowanego w 2019 r.

"W zaleceniu Komisja potwierdziła, że według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku, w zakresie podstawowych kryteriów polityki dywidendowej banków komercyjnych, bank spełniał wymagania kwalifikujące do wypłaty dywidendy w wysokości do 100% zysku netto wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. Po zastosowaniu dodatkowych kryteriów z tytułu posiadanego przez bank istotnego portfela walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych dokonano korekty stopy wypłaty dywidendy o 50 pkt proc. W konsekwencji maksymalna stopa dywidendy po zastosowaniu dodatkowych kryteriów może wynieść do 50% zysku wypracowanego w roku 2019" - czytamy w komunikacie.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Bank jest notowany na GPW od 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 158,72 mld zł na koniec 2019 r.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce - i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.

Źródło: ISBnews, PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: