Ilona Pieczyńska-Czerny została przewodniczącą Komisji Etycznej IZFiA

Kadry

Walne Zgromadzenie Członków Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami na posiedzeniu 18 lutego 2021 roku powołało przewodniczącą oraz członków Komisji Etycznej, organu utworzonego w grudniu ubiegłego roku, po raz pierwszy w ramach instytucji samorządowej rynku funduszy ‒ czytamy w komunikacie IZFiA.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami - Logo
Źródło: Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Walne Zgromadzenie Członków Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami na posiedzeniu 18 lutego 2021 roku powołało przewodniczącą oraz członków Komisji Etycznej, organu utworzonego w grudniu ubiegłego roku, po raz pierwszy w ramach instytucji samorządowej rynku funduszy ‒ czytamy w komunikacie IZFiA.

Walne Zgromadzenie Członków IZFiA na przewodniczącą Komisji Etycznej wybrało panią Ilonę Pieczyńską-Czerny, która PwC Polska zajmuje się sprawami regulacyjnymi  rynku kapitałowego. W przeszłości pracowała również w UKNF.

Przewodniczącym Komisji może zostać osoba niezależna od członków IZFiA,  posiadająca tytuł zawodowy radcy prawnego albo adwokata, o znaczącym doświadczeniu zawodowym w zakresie stosowania regulacji dotyczących funduszy inwestycyjnych.

Zadaniem Komisji Etycznej jest sprawdzanie przestrzegania standardów Izby przez jej Członków

‒ Pragnę pogratulować Pani mecenas wyboru na to ważne dla naszej branży stanowisko. Idea utworzenia Komisji Etycznej wyrosła z potrzeby promowania postaw etycznych w instytucjach zarządzających powierzonym przez klientów kapitałem i jednocześnie monitorowania wszelkich przejawów nieprawidłowości, które mogą rzutować na cały rynek.

Wierzę, że Pani Ilona Pieczyńska-Czerny posiada wszelkie predyspozycje oraz niezbędne doświadczenie i wiedzę, by pokierować Komisją w sposób jak najbardziej obiektywny i profesjonalny powiedziała Małgorzata Rusewicz, prezes IZFiA.

Czytaj także: IZFiA: propozycja KNF dla frankowiczów impulsem do uporządkowania rynku

Na pierwszą kadencję poza przewodniczącą, wybrano następujący skład Komisji:

Ewa Hawryluk, BNP Paribas TFI SA,

Anna Wilgucka, MetLife TFI SA,

Jakub Pyszyński, TFI PZU SA,

Rafał Syska, Investors TFI SA,

Piotr Świeżaczyński, Alior TFI S.A. oraz

Jacek Treumann, ESALIENS TFI S.A.

Zadaniem Komisji Etycznej jest sprawdzanie przestrzegania standardów Izby przez jej Członków. Za koordynację i wdrożenie standardów odpowiedzialny jest zarząd IZFiA. Funkcje w tym organie władz IZFiA są pełnione społecznie.

Czytaj także: Fundusze inwestycyjne w styczniu 2021 ‒ najlepszy wynik od marca 2013 roku

‒ Jest dla mnie wyróżnieniem i wielkim zaszczytem propozycja objęcia tego stanowiska we władzach Izby na pierwszą kadencję Komisji Etycznej.

Myślę, że temat etyki jest obecnie jednym z kluczowych w przestrzeni publicznej i bardzo wpływa na wizerunek całego rynku. Instytucje finansowe przykładają coraz większą wagę do transparentności i jawności w swojej pracy.

Postaram się blisko współpracować z zarządem i Radą IZFiA tak, aby ta organizacja, o ugruntowanej marce mogła jeszcze lepiej przyczynić się do rozwoju rynku i umocnić jego pozytywny wizerunek podkreśliła Ilona Pieczyńska-Czerny, przewodnicząca Komisji Etycznej IZFiA.

Komisja Etyczna składa się łącznie z siedmiu członków wybieranych na okres 3 lat i działa na podstawie przyjętego przez siebie regulaminu, podejmuje uchwały na posiedzeniach, przygotowuje raport z badania członków Izby, który składa Radzie Izby raz w roku kalendarzowym.

Więcej informacji o władzach IZFiA znajduje się w serwisie www.izfa.pl

Czytaj także: Nowy skład Rady IZFiA

Udostępnij artykuł: