Im częściej korzystamy z produktów finansowych, tym większy mamy poziom wiedzy o finansach

Finanse osobiste

Polacy, którzy posiadają konto w banku, odpowiedzieli prawidłowo na 60 proc. pytań więcej niż nieubankowieni w teście wiedzy finansowej przeprowadzonym dla platformy Kapitalni.org przez firmę Maison&Partners. Osoby, które korzystają z bardziej skomplikowanych produktów finansowych niż konto bankowe i mają potrzebę douczenia się na ich temat, uzyskują jeszcze wyższe noty.

Pieniądze i figurki ludzi z papieru
Fot. stock.adobe.com/BillionPhotos.com

Polacy, którzy posiadają konto w banku, odpowiedzieli prawidłowo na 60 proc. pytań więcej niż nieubankowieni w teście wiedzy finansowej przeprowadzonym dla platformy Kapitalni.org przez firmę Maison&Partners. Osoby, które korzystają z bardziej skomplikowanych produktów finansowych niż konto bankowe i mają potrzebę douczenia się na ich temat, uzyskują jeszcze wyższe noty.

Wiedza finansowa silnie wiąże się z zachowaniami finansowymi. Korzystniej wypadają właściciele kont bankowych – udzielają średnio ponad 60 proc. więcej prawidłowych odpowiedzi #KontaBankowe #WiedzaEkonomiczna #edukacja

Po raz trzeci platforma edukacyjna Kapitalni.org przeprowadziła egzamin z finansów w ramach badania „Wiedza finansowa Polaków”. Wyniki testu wiedzy finansowej nie nastrajają optymistycznie. Wśród badanych osób wyróżnia się grupa, która uzyskała wyższe noty.Polacy, którzy korzystają z konta w banku, uzyskali lepsze odpowiedzi we wszystkich blokach tematycznych testu: pożyczki, kredyty i zadłużenia, gospodarowanie budżetem domowym, oszczędzanie oraz ochrona danych osobowych. Tylko w przypadku 3 na 27 pytań właściciele kont bankowych wypadli gorzej niż osoby, które ich nie mają.Czytaj także: Jak Polacy zdali test wiedzy finansowej? Ponad połowa nie wie, że przez inflację pieniądze tracą na wartości >>>- Wyniki testu pokazują, że wiedza finansowa silnie wiąże się z zachowaniami finansowymi. Korzystniej wypadają właściciele kont bankowych – udzielają średnio ponad 60 proc. więcej prawidłowych odpowiedzi. Z badań wynika, że Polacy, którzy częściej płacą kartą uzyskali średnio 16,4 punktów w przeciwieństwie do używających częściej gotówki – ich wynik to tylko 11,44 punktów. Średnio zdobyliśmy 13,33 punktów na 27 pytań – mówi Agnieszka Szczepanik, dyrektor ds. edukacji w Wonga Polska, która odpowiada za rozwój platformy edukacyjnej Kapitalni.org.

Korzystam z produktów finansowych, czyli znam swoje prawa

Odsetek osób, które potrafią udzielić odpowiedzi na pytania o prawa konsumenta w przypadku odmownego rozpatrzenia wniosku kredytowego, wzrasta wśród posiadaczy kont bankowych i kart płatniczych. Tylko 20 proc. respondentów, którzy nie mają kont w banku, poradziło sobie z tym pytaniem. Wśród właścicieli kont odsetek prawidłowych odpowiedzi wzrósł do 39 proc.W innych pytaniach, np. o prawo składania reklamacji na dodatkowe opłaty od kredytu niezgodne z umową, różnica poprawnych odpowiedzi udzielanych przez nieubankowionych a ubankowionych respondentów jest nawet większa – wzrasta z 20  do 56 proc.

Inwestycje – wyższy stopień finansowego wtajemniczenia

Polacy, którzy korzystają z produktów inwestycyjnych i oszczędnościowych, wypadają w teście wiedzy finansowej jeszcze lepiej niż posiadacze kont bankowych i kart płatniczych.Osoby, które miały kontakt z produktami inwestycyjnymi wiedzą więcej niż posiadacze kont bankowych – aż w 18 na 27 pytań wzrósł odsetek prawidłowych odpowiedzi, gdy odpowiadali zainteresowani inwestowaniem. Różnica jest większa w przypadku właścicieli kont i produktów oszczędnościowych. Ci ostatni lepiej wypadli aż w 20 na 27 pytań niż osoby z kontem w banku.- Posiadanie konta bankowego nie jest w Polsce niczym nadzwyczajnym. Mamy otwartych ponad 33 mln rachunków w bankach. Polacy, którzy posiadają konto bankowe i płacą częściej kartą osiągają lepszy wynik w teście wiedzy finansowej. Jednak jeszcze lepszy od nich uzyskali właściciele produktów inwestycyjnych i oszczędnościowych. Wniosek, który nasuwa się z badań, jest taki: Polacy, którzy korzystają z bardziej zaawansowanych produktów finansowych, np. z inwestycyjnych i oszczędnościowych, mają wyższy ogólny poziom wiedzy finansowej niż osoby, które w ogóle nie korzystają z produktów finansowych lub korzystają z mniej skomplikowanych, takich jak konto w banku, czy karta płatnicza. Większa wiedza z zakresu finansów procentuje, ponieważ zwiększa bezpieczeństwo korzystania z usług finansowych i tym samym finansowe bezpieczeństwo – mówi Agnieszka Szczepanik.
Źródło: Kapitalni.org
Udostępnij artykuł: