Indeks Optymizmu Przedsiębiorców wzrósł w marcu. Ambitniejsze plany inwestycyjne

Mój plan emerytalny

Indeks Optymizmu Przedsiębiorców wzrósł do 115,8 pkt w marcu w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej z 115,4 pkt przed miesiącem, wynika z ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.

Wykres obrazujący wzrost
Fot. Pixabay.com

Indeks Optymizmu Przedsiębiorców wzrósł do 115,8 pkt w marcu w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej z 115,4 pkt przed miesiącem, wynika z ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.

#PracodawcyRP: rośnie odsetek firm, które odczuwają poprawę bieżącego klimatu biznesowego oraz spodziewają się dalszej poprawy w najbliższych 6 miesiącach #firmy @PracodawcyRP

Polepszeniu uległa również prognoza sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy - wzrosła ona do 126,8 pkt w marcu z 124,6 pkt w poprzednim miesiącu."Kolejny miesiąc z rzędu rośnie odsetek firm, które odczuwają poprawę bieżącego klimatu biznesowego oraz spodziewają się dalszej poprawy w najbliższych 6 miesiącach. Szybko rosną też plany inwestycyjne, chociaż mniej firm planuje podnoszenie poziomu zatrudnienia" - czytamy w komunikacie.

Plany inwestycyjne najambitniejsze od września 2017 r.

Plany inwestycyjne uczestniczących w badaniu firm w stosunku do poprzedniej edycji są najambitniejsze od września minionego roku, wskazano."Wzrost wskaźnika oceny sytuacji bieżącej w analogicznym okresie był prawie 6-krotnie mniejszy. Subindeks oceny sytuacji przyszłej utrzymuje się na wyraźnie wyższym poziomie niż subindeks oceny sytuacji bieżącej. Wskazuje to na potencjał do dalszej poprawy koniunktury. Wskaźnik oceny sytuacji bieżącej osiągnął najwyższy poziom od grudnia 2017 r., podczas gdy wartość wskaźnika oceny sytuacji przyszłej w perspektywie kolejnych 6 miesięcy jest najwyższa od listopada ub.r." - czytamy także.

Indeks Optymizmu Przedsiębiorców to cykliczne badanie, w którym członkowie Pracodawców RP (ok. 19 tys. firm zatrudniających ok. 5 mln osób) oceniają co miesiąc obecny klimat do prowadzenia interesów oraz prognozują koniunkturę dla biznesu. Organizacja wzorowała się przy tym na niemieckim wskaźniku IFO. Gdy wynik Indeksu przyjmuje wartości poniżej 100 pkt, oznacza to pogarszanie się sytuacji biznesowej, a kiedy przekracza 100 pkt - sygnalizuje poprawę (równe 100 pkt świadczy o braku zmian).

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: