Indeks Pengab lekko w górę. Pozytywne prognozy na II kw. 2019 r.

Gospodarka / Z rynku

Luty nie przyniósł istotnych zmian w zakresie głównego wskaźnika koniunktury bankowej, który osiągnął w najnowszym pomiarze poziom 25,6 pkt. Indeks Pengab wzrósł o 1,3 pkt.

Napis bank
Fot. stock.adobe.com/denys_kuvaiev

Luty nie przyniósł istotnych zmian w zakresie głównego wskaźnika koniunktury bankowej, który osiągnął w najnowszym pomiarze poziom 25,6 pkt. Indeks Pengab wzrósł o 1,3 pkt.

 

Luty nie przyniósł istotnych zmian w zakresie głównego wskaźnika koniunktury bankowej, który osiągnął w najnowszym pomiarze poziom 25.6 pkt. #Pengab #banki #ZBP

"Poziom  indeksu od wielu miesięcy utrzymuje  się w podobnym ponad 20-punktowym przedziale. Na uwagę zasługuje konsekwentny wzrost indeksu prognostycznego. W prognozach sześciomiesięcznych  warto  zwrócić  uwagę  na  stosunkowo  duży spadek o 16 pkt. oceny kredytów mieszkaniowych oraz 18 pkt. spadek oceny depozytów bieżących gospodarstw domowych. Wciąż nisko oceniane są wskaźniki makroekonomiczne gospodarki, które w porównaniu do analizy sprzed 12 miesięcy charakteryzują się oceną o przeszło 20 punktów niższą", skomentował najnowsze dane Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.
Indeks Penagab w lutym

Źródło: ZBP

„Przewidywania wskazują, że aktywność kliencka, która jest obserwowana od kilku miesięcy przynajmniej zostanie utrzymana, a nie jest wykluczone, że jeśli będą sprzyjające warunki zewnętrzne, to będzie ona wzrastała. Te prognozy w szczególności dotyczą kredytów konsumpcyjnych i mieszkaniowych, gdzie trzymiesięczne indeksy prognostyczne wzrosły w stosunku do okresu poprzedniego, w pierwszym przypadku o 19 pkt., w drugim przypadku o 10 pkt. To bardzo wyraźne wzrosty” – podkreślił Marcin Idzik z Kantar TNS, komentując dane na konferencji prasowej. – „Podobna sytuacja dotyczy przewidywań zainteresowania kredytami wśród przedsiębiorstw, w szczególności kredytami inwestycyjnymi. Jest to obraz bardzo optymistyczny, ale warto go zestawić również z prognozami sześciomiesięcznymi w sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarstw domowych i gospodarki kraju. Tutaj obszaru na wzrost już nie ma” – dodał.

Wskaźnik ocen spadł

Wskaźnik ocen spadł o 0,5 pkt m/m do 20,6 pkt, zaś wskaźnik prognoz wzrósł o 3,1 pkt do 30,6 pkt.Ogólny wskaźnik oceny dla rynku kredytów gospodarstw domowych spadł o 9 pkt m/m. Saldo ocen dla kredytów konsumpcyjnych m/m jest niższe o 4 pkt, a r/r o 4 pkt. Saldo ocen dla kredytów mieszkaniowych m/m jest niższe o 16 pkt, a r/r jest niższe o 14 pkt. Saldo prognoz dla kredytów konsumpcyjnych m/m jest wyższe o 19 pkt, a w przypadku kredytów mieszkaniowych jest wyższe o 10 pkt, podano w raporcie."Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych m/m obniżył się o 3 pkt. W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano w ujęciu m/m spadek o 18 pkt, a r/r wzrost o 3 pkt. Saldo ocen depozytów terminowych m/m wzrosło o 3 pkt, a r/r jest wyższe o 21 pkt" - czytamy w materiale.Wskaźnik ocen sytuacji na rynku kredytów podmiotów gospodarczych m/m spadł o 3 pkt. W przypadku kredytów inwestycyjnych indeks ocen m/m spadł o 9 pkt, a r/r jest wyższy o 3 pkt. Indeks kredytów obrotowych m/m spadł o 11 pkt, r/r jest niższy o 4 pkt, podano także.

Wskaźnik ocen sytuacji na rynku depozytów podmiotów gospodarczych m/m spadł o 3 pkt. Na poziomie szczegółowym obserwujemy m/m spadek o 19 pkt indeksu ocen depozytów bieżących oraz wzrost o 5 pkt indeksu ocen depozytów terminowych."W lutym odnotowano wzrost m/m: o 2 pkt indeksu prognostycznego dla kredytów mieszkaniowych, o 6 pkt dla kredytów konsumpcyjnych, o 5 pkt dla kredytów obrotowych, o 3 pkt lokat terminowych przedsiębiorstw oraz spadek prognozy o 8 pkt dla lokat terminowych osób indywidualnych i o 3 pkt kredytów inwestycyjnych" - napisano także w informacji.

Prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw

W lutym prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw m/m spadła o 4 pkt, a r/r jest niższa o 25 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju m/m wzrosła o 3 pkt, a r/r jest niższa o 22 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych m/m spadła o 2 pkt, a r/r jest niższa o 24 pkt, wskazano dalej.Sondaż został przeprowadzony 8-20 lutego br. W badaniu wzięło udział 121 placówek bankowych, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych.
Udostępnij artykuł: