Indeks Pengab w lipcu wyniósł 27,2 pkt. Wakacyjna stabilizacja wskaźnika koniunktury bankowej

Gospodarka / Raporty

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł o 3,5 pkt m/m do 27,2 pkt w lipcu, wynika z "Monitora Bankowego" opublikowanego przez firmę badawczą Kantar TNS.

Szyld banku na budynku
Fot. stock.adobe.com/styleuneed

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł o 3,5 pkt m/m do 27,2 pkt w lipcu, wynika z "Monitora Bankowego" opublikowanego przez firmę badawczą Kantar TNS.

W lipcu indeks #Pengab odnotował m/m spadek o 3.5 pkt. i wynosi obecnie 27.2 pkt. Zmiana m/m ma charakter sezonowy, a INDEX Pengab pozostaje w długookresowym trendzie wzrostowym #banki #koniunktura #ZBP

Najnowszy poziom wskaźnika Pengab mieści się w średniej osiąganej przez indeks w perspektywie kilkunastu miesięcy, komentuje dane Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.- W odniesieniu rocznym indeks Pengab zanotował wzrost o 3,2 pkt. – dodaje prezes ZBP.
Wykres: Indeks Pengab w lipcu

Źródło: ZBP

- Na uwagę zasługują wybrane wskaźniki szczegółowe, w tym istotne spadki związane z rynkiem kredytów domowych – kredytami konsumpcyjnymi, kredytami mieszkaniowymi oraz kredytami samochodowymi. Odpowiednio indeksy te obniżyły się o 14 pkt (kredyty konsumpcyjne), 10 pkt (kredyty mieszkaniowe) oraz 12 pkt (kredyty samochodowe) – zauważa Krzysztof Pietraszkiewicz w komentarzu.- Również obniżeniu uległa sześciomiesięczna prognoza sytuacji ekonomicznej. Kilkuprocentowe spadki odnotowały wskaźniki sytuacji przedsiębiorstw, gospodarstw domowych oraz sytuacji ekonomicznej kraju – komentuje prezes ZBP.Zobacz, jak kształtował się indeks Pengab w lipcu >>>

Zmiana o charakterze sezonowym

- Zmiana indeksu Pengab m/m ma charakter sezonowy, a INDEX Pengab pozostaje w długookresowym trendzie wzrostowym. Indeks ocen m/m spadł o 4,6 pkt., indeks wyprzedzający m/m jest niższy o 2,5 pkt. W lipcu m/m spadła w szczególności aktywność klientów indywidualnych na rynku kredytowym. W segmencie przedsiębiorców aktywność na rynku kredytowym systematycznie wzrasta. Indeksy prognostyczne m/m odnotowały spadki w przypadku kredytów mieszkaniowych oraz kredytów inwestycyjnych i obrotowych. Prognoza makroekonomiczna sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju oraz sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych m/m uległy korekcie. Prognozy sześciomiesięczne dla rynków usług bankowych m/m odnotowały nieznaczne korekty - komentuje powiedział Marcin Idzik z Kantar TNS.Wskaźnik ocen spadł o 4,6 pkt m/m do 24,5 pkt w lipcu, zaś wskaźnik prognoz zmniejszył się o 2,5 pkt do 29,9 pkt.Ogólny wskaźnik oceny dla rynku kredytów gospodarstw domowych m/m spadł o 14 pkt. Saldo ocen dla kredytów konsumpcyjnych m/m jest niższe o 14 pkt, a r/r o 2 pkt. Saldo ocen dla kredytów mieszkaniowych m/m spadło o 10 pkt a r/r jest wyższe o 4 pkt. Saldo prognoz dla kredytów konsumpcyjnych m/m wzrosło o 8 pkt, a w przypadku kredytów mieszkaniowych spadło o 5 pkt. W przypadku kredytów samochodowych saldo ocen oraz prognoz spadło m/m o 12 pkt, podano w raporcie."Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych m/m pozostał bez zmian. W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano w ujęciu m/m wzrost o 1 pkt, a r/r podobnie, także o 1 pkt. Saldo ocen depozytów terminowych m/m spadło o 9 pkt, a r/r jest wyższe o 2 pkt. W przypadku depozytów bieżących saldo prognoz wzrosło m/m o 1 pkt, a saldo prognoz depozytów terminowych m/m jest niższe o 9 pkt" - czytamy w komunikacie.Wskaźnik ocen sytuacji na rynku kredytów podmiotów gospodarczych m/m wzrósł o 5 pkt i wynosi 15 pkt. W przypadku kredytów inwestycyjnych indeks ocen m/m wzrósł o 9 pkt, a r/r jest niższy o 5 pkt. Indeks kredytów obrotowych m/m wzrósł o 2 pkt, r/r jest niższy o 10 pkt. Indeks prognostyczny kredytów inwestycyjnych m/m spadł o 3 pkt, a kredytów obrotowych m/m jest wyższy o 10 pkt."Wskaźnik ocen sytuacji na rynku depozytów podmiotów gospodarczych wynosi obecnie 7 pkt, m/m wzrósł o 1 pkt. Wartość indeksu wyprzedzającego spadła m/m o 5 pkt. Na poziomie szczegółowym obserwujemy m/m spadek o 5 pkt. indeksu ocen depozytów bieżących oraz wzrost o 7 pkt indeksu ocen depozytów terminowych. Indeks wyprzedzający dla depozytów bieżących m/m spadł o 5 pkt, a dla depozytów terminowych m/m jest niższy o 7 pkt" - czytamy dalej.Indeks prognostyczny dla kredytów mieszkaniowych wynosi 52 i m/m jest niższy o 1 pkt, kredytów konsumpcyjnych 59 pkt i m/m jest wyższy o 2 pkt. Ocena lokat długoterminowych wynosi minus 10 i m/m jest niższa o 7 pkt. Indeks ocen kredytów inwestycyjnych wynosi 47 pkt, m/m bez zmian, kredytów obrotowych 54 pkt, m/m -3 pkt. Indeks ocen lokat długoterminowych przedsiębiorstw wynosi minus 19 pkt, m/m bez zmian."W lipcu prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw m/m zmalała o 8 pkt, prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju m/m jest niższa o 7 pkt, a prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych m/m pogorszyła się o 4 pkt. W ujęciu r/r prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw jest niższa o 12 pkt, sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych pozostała bez zmian, a prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju r/r zmniejszyła się o 12 pkt" - czytamy także w materiale.Sondaż został przeprowadzony 2-17 lipca br. W badaniu wzięły udział 122 placówki bankowe, reprezentujące wszystkie typy banków krajowych.

Źródło: ZBP/ISBnews

Udostępnij artykuł: