Inflacja i kredyty hipoteczne mogą obniżyć notowania polskich banków

Komentarze ekspertów

Według opinii analityków S&P Global akcje polskich banków prawdopodobnie nie osiągną nowych szczytów w 2022 roku. Ciążyć na nich będzie ryzyko związane z inflacją i ekspozycja na kredyty hipoteczne. Z drugiej strony rosnące stopy procentowe i dobra perspektywa gospodarcza będzie pozytywnie wpływać na zyski banków i wycenę akcji.

Witold Gadomski
Witold Gadomski

Według opinii analityków S&P Global akcje polskich banków prawdopodobnie nie osiągną nowych szczytów w 2022 roku. Ciążyć na nich będzie ryzyko związane z inflacją i ekspozycja na kredyty hipoteczne. Z drugiej strony rosnące stopy procentowe i dobra perspektywa gospodarcza będzie pozytywnie wpływać na zyski banków i wycenę akcji.

W 2021 roku notowania giełdowe polskich banków znacznie wzrosły, a indeks WIG-BANKI zyskał w ciągu roku 87%. Wynikało to z optymizmu w gospodarce, mimo utrzymującej się pandemii, a także z  rozpoczętych jesienią podwyżek stóp procentowych, które korzystnie wpływają na zyski banków.

Informacje pozytywne dla banków zostały już zdyskontowane przez giełdę i notowania akcji banków w roku bieżącym mogą już nie rosnąć

Oprocentowanie kredytów jest zwykle związane z 3-miesięcznym WIBOR, które ma tendencję rosnącą. Tymczasem oprocentowanie depozytów rośnie nieznacznie i z opóźnieniem w stosunku do oprocentowania kredytów. Informacje pozytywne dla banków zostały już zdyskontowane przez giełdę i notowania akcji banków w roku bieżącym mogą już nie rosnąć.

Czytaj także: Prezes NBP: Rada Polityki Pieniężnej ma nadal znaczną przestrzeń do podwyżek stóp procentowych

Czynniki ryzyka w sektorze bankowym

Mimo problemu z kredytami frankowymi, ciążącym na kilku bankach,  zysk banków działających w Polsce wzrósł w okresie od stycznia 2021 do listopada 2021 roku o 54,7%. Prawie wszystkie duże banki odnotowały w ciągu trzech kwartałów 2021 roku poprawę zysku netto.

Nowym czynnikiem ryzyka mogą być kredyty hipoteczne, nominowane w złotych

Tymczasem coraz wyraźniejsze są czynniki ryzyka. Spory wokół kredytów hipotecznych, nominowanych we frankach nie zostały rozwiązane, a niekorzystne dla banków wyroki sądów zmuszają je do tworzenia odpisów na rezerwy. Większość banków dokonała odpisów już w roku 2021.

Nowym czynnikiem ryzyka mogą być kredyty hipoteczne, nominowane w złotych. Kredytobiorcy muszą płacić znacznie wyższe raty, w miarę wzrostu stóp procentowych i WIBOR.

Czytaj także: Spada zdolność kredytowa Polaków

Pogorszenie jakości portfeli kredytowych

Według ankiety przeprowadzonej przez agencję PAP wśród dyrektorów ds. ryzyka w kilku polskich bankach, powinny one liczyć się z pogorszeniem jakości portfeli kredytowych, jeśli Narodowy Bank Polski podniesie swoją stopę referencyjną z obecnych 2,25% do ponad 4%.

Wzrost oprocentowania o 2 pkt proc. zwiększy miesięczne obciążenie kredytobiorców spłatą odsetek o ponad 300 zł

Większość kredytów hipotecznych ma bowiem zmienne oprocentowanie. Według kalkulatora UOKiK wzrost oprocentowania o 2 pkt proc. zwiększy miesięczne obciążenie kredytobiorców spłatą odsetek o ponad 300 zł.

Jak podaje S&P Global Alior Bank, który odnotował od stycznia 2021 roku do 13 stycznia 2022 roku wzrost kursu akcji o ponad 260% ‒ miał na koniec III kwartału 2021 roku najwyższy wskaźnik kredytów zagrożonych, wynoszący prawie 12,5%.

Wskaźnik ten u największego polskiego kredytodawcy, PKO Banku Polskiego, wyniósł 4,3 %.

Czytaj także: Sektor bankowy we wspólnej misji edukacyjnej dla klientów

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: