Inflacja już poniżej 1 proc.

Komentarze ekspertów

W ciągu pięciu miesięcy inflacja spadła z 2 do 0,9%. Systematycznie oddalamy się od celu inflacyjnego.

Sonia Buchholtz
Źródło: Konfederacja Lewiatan

W ciągu pięciu miesięcy inflacja spadła z 2 do 0,9%. Systematycznie oddalamy się od celu inflacyjnego.

W ciągu pięciu miesięcy #inflacja spadła z 2 do 0,9%. Systematycznie oddalamy się od celu inflacyjnego #KonfederacjaLewiatan @LewiatanTweets

Według danych GUS inflacja w styczniu br. wyniosła 0,9% r/r i 0,1% m/m. W perspektywie rocznej ceny żywności, napojów i używek rosły w takim tempie jak cały koszyk (0,9%), koszty mieszkań z uwzględnieniem korekt cen energii 0,6%, natomiast koszty transportu wzrosły o 2,6%.Czytaj także: Inflacja spowolniła. O ile wzrosły ceny towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu?

Na bardziej szczegółowe informacje o dynamice cen produktów stanowiących składowe koszyka będzie trzeba poczekać. Najprawdopodobniej powiedzą one o rzeczywistych cenach energii i roli wysokich wynagrodzeń, a także o stopniu, w jakim przedsiębiorcy będą przenosić koszty nakładów na ceny sprzedawanych produktów.To co zwraca uwagę, to kontynuacja negatywnego trendu inflacji. Na przestrzeni pięciu miesięcy wskaźnik spadł od 2,0% do 0,9%. Systematycznie oddalamy się od celu inflacyjnego i trzeci miesiąc z rzędu znajdujemy się poza przedziałami odchyleń ustalonymi przez Radę Polityki Pieniężnej. Nie wydaje się jednak, by miało to przełożyć się na zmianę poziomu stóp procentowych. 
Udostępnij artykuł: