Inflacja reaguje na spadek popytu

Finanse i gospodarka

Inflacja we wrześniu utrzymała się na poziomie 3,8 proc., wobec oczekiwanego przeze mnie poziomu 4 proc. W ciągu miesiąca indeks cen wzrósł o 0,1 proc. Warto zwrócić uwagę, że w trzecim kwartale średnia miesięczna zmiana indeksu cen w kwartale była najniższa od co najmniej dziesięciu lat (!!!).

Inflacja we wrześniu utrzymała się na poziomie 3,8 proc., wobec oczekiwanego przeze mnie poziomu 4 proc. W ciągu miesiąca indeks cen wzrósł o 0,1 proc. Warto zwrócić uwagę, że w trzecim kwartale średnia miesięczna zmiana indeksu cen w kwartale była najniższa od co najmniej dziesięciu lat (!!!).

Spadek presji cenowej potwierdza również inflacja bazowa netto - czyli po odjęciu żywności i energii - która spadła we wrześniu do ok. 1,8 proc., z 2,1 proc. w sierpniu.

Dzisiejsze dane są bardzo wyraźnym sygnałem, że ceny reagują na spadek popytu krajowego. Już w październiku inflacja znajdzie się w granicach celu inflacyjnego (2,5 proc. +/- 1 pkt proc.), a do wiosny 2013 r. osiągnie środek celu, czyli 2,5 proc. Przy niskim wzroście płac, stagnacji popytu krajowego i globalnym osłabieniu koniunktury inflacja nie ma szans na utrzymanie się w pobliżu obecnych poziomów. Dzisiejsze dane są kolejnym argumentem za obniżeniem stóp procentowych - nawet o 0,5 pkt proc. jednorazowo, choć Rada Polityki Pieniężnej będzie prawdopodobnie "poruszała się" małymi krokami po 0,25 pkt proc.

Ignacy Morawski
Główny Ekonomista
PBP Bank S.A.

Udostępnij artykuł: