Inflacja spowolniła do 2,6 proc. rdr we wrześniu. Szybki szacunek GUS

Gospodarka

Inflacja wyniosła 2,6% w ujęciu rocznym we wrześniu br. (wobec 2,9% r/r w sierpniu), podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w szybkim szacunku tych danych.

Stos pieniędzy na tle wykresów gospodarczych
Fot. stock.adobe.com/ngad

Inflacja wyniosła 2,6% w ujęciu rocznym we wrześniu br. (wobec 2,9% r/r w sierpniu), podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w szybkim szacunku tych danych.

Wg szybkiego szacunku ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2019 r. w porównaniu z wrześniem ub. roku wzrosły o 2,6% (wskaźnik cen 102,6). #CPI #inflacja #GUS #Statystyki #WskaźnikCen @GUS_STAT

W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadły o 0,1% we wrześniu, podał też GUS.Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 6,3% r/r, ceny nośników energii - spadły o 1,6% r/r, zaś ceny paliw do prywatnych środków transportu zmniejszyły się o 2,7% r/r, podano w komunikacie.

W ujęciu miesięcznym ceny żywności i napojów bezalkoholowych spadły o 0,2%, nośników energii - wzrosły o 0,1%, a paliw do prywatnych środków transportu - spadły o 1,8%, podał też Urząd.

Konsensus rynkowy zakładał inflację na poziomie 2,8% r/r.

Spowolnienie inflacji we wrześniu jest zjawiskiem przejściowym?

Większość ekonomistów spodziewa się, że inflacja utrzyma poziom wrześniowy w kolejnym miesiącu. Natomiast przełom 2019/2020 przyniesie przyspieszanie wzrostu cen - ich zdaniem, być może nawet w okolice 4% r/r.Według ekonomistów, we wrześniu przyspieszyła inflacja bazowa, dochodząc do poziomu 2,3-2,4% r/r wobec 2,2% w sierpniu.Niektórzy analitycy zwracają uwagę, że na początku przyszłego roku głównym czynnikiem ryzyka w górę w przypadku CPI jest skala wzrostu cen energii elektrycznej.Większość ekonomistów utrzymuje oczekiwania co do przyspieszenia CPI do poziomu 3,5% r/r pod koniec roku i nawet wybicia się ponad dopuszczalne pasmo odchyleń w I kw. 2020 roku. Większość ekonomistów podtrzymuje opinię, że Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzyma stopy procentowe bez zmian do końca 2022 r."Nadal zakładamy, że przed nami miesiące wzrostu zarówno inflacji CPI jak i inflacji bazowej, przy czym obie na koniec roku powinny być już powyżej 3% r/r a na początku 2020 r. dynamika CPI może przekroczyć 4%" - uważa ekonomista Santander Bank Polska Grzegorz Ogonek."Wysokiego wzrostu CPI spodziewamy się w grudniu oraz 1kw 2020 z uwagi na kontynuację wzrostu inflacji bazowej, wygaśniecie ujemnych efektów bazy w paliwach oraz możliwą podwyżkę cen energii dla gospodarstw domowych" - przewiduje główny ekonomista Rafał Benecki, ekonomista ING BSK Jakub Rybacki."W naszej ocenie dynamika cen (CPI) od października powróci do (stromego) trendu wzrostowego, którego maksimum, wyraźnie powyżej górnego ograniczenia celu inflacyjnego (3,5%) spodziewamy się na początku 2020" - podsumowują ekonomiści PKO Banku Polskiego.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: