Informacje o kredytach spoza sektora bankowego trafią do BIK

Bankowość / Finanse i gospodarka

Biuro Informacji Kredytowej rozpoczyna współpracę z instytucjami udzielającymi kredytów konsumenckich, funkcjonującymi poza sektorem bankowym. Współpraca taka możliwa jest w przypadku podmiotów, które będą w stanie zapewnić wzajemność wymiany informacji kredytowej oraz uzyskają zgodę klientów na przekazanie do BIK informacji o ich zadłużeniu.

Biuro Informacji Kredytowej rozpoczyna współpracę z instytucjami udzielającymi kredytów konsumenckich, funkcjonującymi poza sektorem bankowym. Współpraca taka możliwa jest w przypadku podmiotów, które będą w stanie zapewnić wzajemność wymiany informacji kredytowej oraz uzyskają zgodę klientów na przekazanie do BIK informacji o ich zadłużeniu.

Pierwszą firmą, która podejmuje na tych zasadach współpracę z BIK jest Wonga.com,  największa na świecie firma udzielająca pożyczek online. Wymiana informacji kredytowych z firmami spoza sektora bankowego zwiększy bezpieczeństwo całego rynku finansowego i da większej liczbie klientów możliwość budowania pozytywnej historii kredytowej.

Biuro Informacji Kredytowej zarządza bazą danych o historii kredytowej klientów banków i SKOK-ów. Aby jeszcze skuteczniej gromadzić i udostępniać informacje dotyczące zobowiązań klientów, BIK otwiera się na współpracę z innymi instytucjami finansowymi udzielającymi kredytów konsumenckich. Jest to możliwe i będzie odbywać się w oparciu o regulacje prawne zawarte w dyrektywie UE i ustawie o kredycie konsumenckim, ustawie prawo bankowe i ustawie o ochronie danych osobowych.

Zdaniem dr. Krzysztofa Markowskiego, Prezesa Zarządu Biura Informacji Kredytowej współpraca taka zwiększa transparentność i poprawia bezpieczeństwo całego sektora finansowego. - Banki otrzymają dzięki temu informacje wcześniej niedostępne, co umożliwi bardziej kompleksową ocenę potencjalnych kredytobiorców - zaznacza Prezes Markowski. - Zmniejszymy tym samym pewną lukę informacyjną w obrębie systemu finansowego, będącą konsekwencją rosnącej liczby kredytów udzielanych poza sektorem bankowym - dodaje.

Warunkiem współpracy z Biurem Informacji Kredytowej jest dla firmy udzielającej kredytów konsumenckich respektowanie zasady wzajemności. Te podmioty muszą więc mieć możliwość przekazywania danych na temat swoich klientów do bazy BIK, po uprzednim uzyskaniu od nich wymaganych zgód. Tym samym oba segmenty rynku - banki i firmy udzielające kredytów poza rynkiem regulowanym, uzyskują pełniejszy obraz sytuacji swoich klientów.

Co ważne, klienci korzystający z usług firm udzielających kredytów konsumenckich zyskują teraz możliwość budowania swojej pozytywnej historii kredytowej. To zwiększy ich wiarygodność w kontakcie z bankami i ułatwi otrzymanie atrakcyjnych warunków kredytu w przyszłości. Informacja o zadłużeniu poza sektorem regulowanym będzie również dostępna w Raportach o sobie, które każdy może pobrać z Biura Informacji Kredytowej.

Wonga, która jako pierwsza na polskim rynku podpisała umowę o wymianie informacji kredytowej z BIK, ma już doświadczenia we współpracy z instytucjami prowadzącymi bazy danych o zobowiązaniach klientów sektora finansowego. Firma funkcjonuje na podobnych zasadach w Wielkiej Brytanii, gdzie po uzyskaniu zgody klientów, weryfikuje się jego rzetelność w rejestrach kredytowych.

- Analizujemy tysiące danych z wielu źródeł, żeby dokonać właściwej decyzji kredytowej. Sięganie po kompleksową informację zawartą w BIK, szczególnie tę pozytywną, świadczącą o rzetelności kredytobiorców, najlepiej świadczy o tym, że nie uznajemy kompromisu jeśli chodzi o odpowiedzialne pożyczanie - twierdzi Marcin Borowiecki zarządzający Wonga w Polsce.

Umowa z Wonga to pierwszy krok w kierunku poszerzenia zasobów informacyjnych BIK na temat klientów rynku kredytów pozabankowych.

Udostępnij artykuł: