Informacje z USA w centrum uwagi

Finanse i gospodarka

Dziś na rynek napłynie kilka istotnych informacji z amerykańskiej gospodarki, które powinny rzucić więcej światła na temat przyszłości polityki pieniężnej za oceanem. Mocniejsze od prognoz odczyty korzystnie wpłyną na dolara. Zgodne lub nieznacznie słabsze powinny być dla niego neutralne. Pierwsza decyzja o cięciu QE3 w marcu obowiązuje jako konsensus. Złoty stabilnie, utrzyma się dziś w okolicach 4,185 do euro i w dwugroszowym paśmie wokół 3,090 w relacji do dolara.

Dziś na rynek napłynie kilka istotnych informacji z amerykańskiej gospodarki, które powinny rzucić więcej światła na temat przyszłości polityki pieniężnej za oceanem. Mocniejsze od prognoz odczyty korzystnie wpłyną na dolara. Zgodne lub nieznacznie słabsze powinny być dla niego neutralne. Pierwsza decyzja o cięciu QE3 w marcu obowiązuje jako konsensus. Złoty stabilnie, utrzyma się dziś w okolicach 4,185 do euro i w dwugroszowym paśmie wokół 3,090 w relacji do dolara.

Departament Handlu opublikuje dziś dane o sprzedaży detalicznej, a Departament Pracy przedstawi raport o inflacji CPI. Oba odczyty za październik. Wieczorem Rezerwa Federalna ujawni sprawozdanie z ostatniego posiedzenia, tzw. minutes. Wszystkie wymienione wydarzenia ważne będą oczywiście w kontekście przyszłości polityki pieniężnej w Stanach Zjednoczonych. Prognozuje się, że sprzedaż detaliczna zwiększy się nieznacznie miesiąc do miesiąca, po łagodnym spadku we wrześniu, zaś inflacja CPI w ujęciu rok do roku obniży do najniższego poziomu od 4 lat (1,0 proc.). Inflacja bazowa ma pozostać na poziomie 1,7 proc. r/r, tak jak we wrześniu. Zarówno w przypadku sprzedaży, jak i dynamiki cen, odczyty wyższe od konsensusu powinny oddziaływać w kierunku umocnienia dolara. Wskażą bowiem na utrzymanie pozytywnych tendencji w amerykańskiej gospodarce zwiększając presję na wcześniejszą redukcję programu QE3. Słabsze wyniki przeciwnie, będą sygnałem, że USA ma problemy z wejściem na ścieżkę szybszego wzrostu, co pogorszy perspektywy rynku pracy. W tej sytuacji szanse, że 18 grudnia Fed ograniczy lub nawet zapowie redukcję ilości pieniędzy przeznaczanych na skup obligacji na kolejnym posiedzeniu, spadną do zera.

O tym, jak Rezerwa Federalna postrzega sytuację w gospodarce będzie się można przekonać po analizie zapisu ze spotkania członków Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) 30 października. Komunikat wydany bezpośrednio po tym wydarzeniu nie sugerował większych zmian w ocenie aktywności. W kontekście zamknięcia rządowych instytucji po problemach z uchwaleniem budżetu, oraz oczekiwanego w związku z tym negatywnego wpływu na koniunkturę, okazał się więc relatywnie jastrzębi. Część obserwatorów spodziewała się odniesienia do tej sytuacji. Przed dzisiejszą publikacją ważne jest, jak kształtowały się opinie poszczególnych przedstawicieli FOMC. Z ostatnich wypowiedzi niektórych członków wyłania się jednak obraz zbieżnego stanowiska, że program skupu obligacji powinien być kontynuowany do czasu utrwalenia pozytywnych tendencji na rynku pracy. Bardzo prawdopodobne wydaje się w przyszłości również obniżenie poziomu stopy bezrobocia, które w ocenie Fed będzie oznaczać normalizację sytuacji i umożliwi stopniowy powrót do tradycyjnych instrumentów polityki pieniężnej. Obecnie jest to 6,5 proc. Spekuluje się, że może ona zostać obniżona do poziomu 6,0 proc. W październiku stopa bezrobocia wyniosła 7,3 proc.

Wczorajsze dane z Niemiec (ZEW) oraz z Polski (wynagrodzenia) potwierdziły umacnianie koniunktury w obu krajach. Wskaźnik nastrojów analityków i inwestorów wzrósł do najwyższego poziomu od 4 lat. Listopadowy odczyt sytuuje indeks jako czwarty najlepszy wynik na przestrzeni ostatnich 7 lat. Natomiast dynamika wynagrodzeń w Polsce w ubiegłym miesiącu (w ujęciu rok do roku) tylko nieznacznie obniżyła się w porównaniu do września. Październik był 9. kolejnym miesiącem realnego wzrostu płac. Jest to wystarczająco długi okres, który pozwolić na solidne przyspieszenie konsumpcji w perspektywie najbliższych kilku kwartałów.

EURPLN: Po pięciu sesjach nieprzerwanych wzrostów wartości złotego wobec euro, nastąpiło lekkie odreagowanie. Kurs powrócił powyżej poziomu 4,1800 podtrzymując w mocy scenariusz stabilizacji notowań w dotychczasowym paśmie wahań, w miejsce wizji umocnienia polskiej waluty poniżej 4,1600. Kluczowej dla rynku dziś będę dane z USA (sprzedaż detaliczna, inflacja CPI) oraz sprawozdanie z posiedzenia Fed. Ponieważ w naszej ocenie potencjał wzrostowy kursu EUR/USD w krótkim terminie został wyczerpany, do końca tygodnia złoty może tracić na wartości (szczególnie wobec dolara). Lokalnym ograniczeniem dla wzrostów EUR/PLN są okolice 4,1900.

EURUSD: Kurs utrzymuje się na wysokich poziomach, ale potencjał wzrostowy kursu będzie słabł. Zwyżkę notowań w dalszym ciągu należy traktować w charakterze korekty. Barierą dla wzrostów pozostaje rosnąca linia 50-sesyjnej średniej ruchomej. Obecnie znajduje się na poziomie 1,3550. W dalszej części miesiąca rynek będzie utrzymywał się poniżej poziomu 1,3500. Silnym wsparciem będzie nadal linia ostatnich dołków z okolic 1,3300.

Damian Rosiński
Dom Maklerski AFS

Udostępnij artykuł: