Informator: Związek Banków Polskich 1991-2011 Reprezentując banki, służymy klientom

BANK 2011/05

Związek Banków Polskich to największa samorządowa organizacja zrzeszająca banki w Polsce i jedna z najprężniej działających organizacji samorządu bankowego w krajach Unii Europejskiej. ZBP został powołany do życia w styczniu 1991 r. i działa na podstawie Ustawy z 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. Misją Związku Banków Polskich jest: "działanie na rzecz tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju polskiego sektora bankowego, wspierania przez banki wzrostu gospodarczego kraju oraz jednolitego europejskiego rynku usług finansowych i wzmacniania roli polskich banków"

Od chwili powołania główny cel Związku Banków Polskich pozostaje niezmienny. Jest nim dbanie o dalszą budowę potencjału polskiego sektora bankowego, służącego rozwojowi polskiej gospodarki, klientom indywidualnym, firmom i jednostkom samorządu terytorialnego.

Zadania postawione przed ZBP wiążą się również zabieganiem o dobre i rozważne regulacje na szczeblu międzynarodowym i krajowym, które mądrze pogodzą troskę o bezpieczeństwo z rozwojem sektora bankowego. Odpowiedzialne rozwiązania podatkowe, sprawność funduszy poręczeniowogwarancyjnych, przejrzyste rozwiązania prawne, jak również dbałość o rozwój infrastruktury bankowej i nowoczesnych instrumentów płatniczych, a także aktywność w obszarze absorpcji środków unijnych to kolejne, długofalowe cele, osiągnięcie których stymuluje bieżącą działalność Związku Banków Polskich. ZBP ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: