Informatyczne systemy zarządzania: Plan Ciągłości Działania

BANK 2009/05

To niezbędny element strategii każdego nowoczesnego banku. Ułatwia mu funkcjonowanie i możliwość przetrwania w trudniejszych czasach.

Roman Pogorzelski

Ciągłość Działania. Czym jest i jak ją powinniśmy rozumieć? Generalnie rzecz biorąc, mamy do czynienia z dwoma pojęciami, które stosowane są wymiennie, mimo iż tak być nie powinno. Tymi pojęciami są Planowanie Ciągłości Działania (ang. Business Continuity Planning – BCP) oraz Odtworzenie po Katastrofie (ang. Disaster Recovery – DR). Celem krótkiego uporządkowania słownictwa, należy zaznaczyć, że Odtworzenie po Katastrofie (DR) jest zestawem procesów, zasad i procedur związanych z przygotowaniem procesu odtworzenia lub zapewnienia ciągłości działania krytycznej infrastruktury technologicznej, po wystąpienie katastrofy (naturalnej bądź spowodowanej działaniami człowieka), natomiast Planowanie Ciągłości Działania (BCP) to stworzenie i sprawdzenie (testowanie) logistycznego planu działania, który ma umożliwić organizacji częściowe lub całkowite ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: