Infovide-Matrix: Koncentracja na wartości dla klienta

BANK 2010/11

Rozmowa z Janem Maciejewiczem, prezesem zarządu Infovide-Matrix i Mariuszem Nowakiem, partnerem odpowiedzialnym za sektor bankowości w Infovide-Matrix

Rozmowa z Janem Maciejewiczem, prezesem zarządu Infovide-Matrix i Mariuszem Nowakiem, partnerem odpowiedzialnym za sektor bankowości w Infovide-Matrix

Infovide-Matrix ogłosił nową strategię biznesową. Co jej wprowadzenie oznacza dla Waszych klientów, szczególnie z sektora bankowego?

Jan Maciejewicz: Strategia na lata 2011-2013 powstała w wyniku dokładnej analizy sytuacji rynkowej oraz identyfikacji potrzeb obecnych i potencjalnych klientów. Pracując nad strategią w obszarze bankowości, szczególną uwagę zwróciliśmy na trendy, których spodziewać można się w tym obszarze w ciągu najbliższych trzech lat. Na tej podstawie powstała lista rozwiązań, które będziemy dostarczać instytucjom bankowym, aby mogły one utrzymać przewagę konkurencyjną w najbardziej istotnych obszarach. Zgodnie z hasłem „Focus on customer value”, naszym podstawowym założeniem jest koncentrowanie się na wartości dla klienta. Oznacza to, że chcemy zrozumieć jego potrzeby, patrząc na biznes z jego punktu widzenia. Naszą rolą nie jest więc opowiadanie klientowi o tym, jaką mamy wiedzę i co możemy mu sprzedać, lecz mówimy, co jest mu potrzebne i czy my, jako firma, możemy to dostarczyć. Takie podejście wymaga wewnętrznych zmian w sposobie dostarczania usług skoncentrowanych na rozwiązaniach dla konkretnych branż.

Podstawą naszej strategii są cztery elementy. Pierwszy to lepsza struktura produktowa dostosowana do potrzeb klientów. Drugi to zwiększenie naszego zaangażowania w szybko rosnących sektorach – bankowości i ubezpieczeniach, administracji publicznej, energetyce, przemyśle oraz oczywiście w sektorze telekomunikacji, w którym jesteśmy już mocno obecni. Kolejny element strategii to wykorzystanie efektu synergii w grupie kapitałowej – co zaowocuje m.in. zintegrowaniem oferty. Czwarty element zakłada podniesienie wartości spółki poprzez akwizycje. Nastąpią one w obszarach, w których chcemy poszerzyć zakres swoich kompetencji lub stworzyć nowe pola działalności (np. outsourcing).

Kiedy mogą nastąpić akwizycje?

Jan Maciejewicz: W najbliższym czasie nie planujemy przeprowadzać akwizycji, ponieważ, tego rodzaju inwestycje wymagają przygotowań, również w kontekście finansowym. W tym momencie najważniejszy jest dla nas wzrost wynikający z nowego modelu funkcjonowania firmy, a realizacja strategii ma przyczynić się do podwojenia wartości fundamentalnej spółki. Wraz z nową strategią wprowadziliśmy również nowy system identyfikacji wizualnej i nową obietnicę marki opartą o wspomniane wcześniej hasło „Focus on customer value”, bo właśnie koncentracja na wartości dla klienta jest sednem naszego sposobu działania.

Co zaoferujecie bankom, by zrealizować założenia strategii dotyczące tego sektora?

Mariusz Nowak: Hasło „Focus on customer value” traktujemy bardzo poważ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: