Infovide-Matrix realizuje prace związane z ujednoliceniem systemu logowania dla klientów detalicznych Raiffeisen Bank Polska S.A.

Bankowość

Po udanej rozbudowie internetowego systemu transakcyjnego dla klientów indywidualnych oraz MSP, konsultanci Infovide-Matrix realizują prace związane z ujednoliceniem systemu logowania dla klientów detalicznych korzystających z bankowości elektronicznej oraz internetowej platformy wymiany walut R-Dealer.

Po udanej rozbudowie internetowego systemu transakcyjnego dla klientów indywidualnych oraz MSP, konsultanci Infovide-Matrix realizują prace związane z ujednoliceniem systemu logowania dla klientów detalicznych korzystających z bankowości elektronicznej oraz internetowej platformy wymiany walut R-Dealer.

Celem projektu jest stworzenie nowoczesnego i elastycznego systemu logowania do różnych usług oferowanych klientom banku. Integracja logowania pozwoli na lepszą kontrolę najczęściej wykorzystywanych systemów i aplikacji w zakresie bezpieczeństwa procesu logowania. Na bazie zbieranych w tym procesie danych, będzie możliwe systematyczne doskonalenie platformy internetowej, celem optymalnego dopasowanej jej do potrzeb i oczekiwań użytkowników.

"Połączenie poszczególnych komponentów struktury logowania do systemów bankowości internetowej w banku pozwala na zarządzanie wszystkimi produktami i usługami finansowymi, włącznie z danymi klientów, kontami depozytowymi, kredytami gotówkowymi i hipotecznymi, transakcjami płatniczymi i kartami kredytowymi. Takie rozwiązanie daje możliwość płynnej komunikacji ze wszystkimi systemami istniejącymi w banku. Zależało nam na opracowaniu rozwiązania, które pozwoli Klientom Raiffeisen na dostęp do rozbudowanego i złożonego z wielu elementów systemu za pośrednictwem jednego, prostego i intuicyjnemu kanału dostępu" - powiedział Radosław Zalewski, Menedżer Produktu ds. Bankowości Elektronicznej.

"Projekty integracyjne i transakcyjne platformy internetowe od wielu lat są silną kompetencją Infovide-Matrix. Powstające rozwiązanie jest zgodne z dobrymi praktykami stosowanymi w projektach tego typu. Dbamy o to, by klienci Banku, użytkownicy systemów odczuwali jak największy komfort pracy co właśnie jest efektem prawidłowo zaplanowanej i wykonanej architektury systemów IT." - powiedział Tomasz Jakuczun, Dyrektor ds. Kluczowych Klientów, sektor bankowość i ubezpieczenia w Infovide-Matrix SA

Udostępnij artykuł: