ING Bank Śląski: 325,4 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r.

Z rynku

ING Bank Śląski odnotował 325,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 322,2 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

ING Bank Śląski - Siedziba w Katowicach
ING Bank Śląski - Siedziba w Katowicach (fot. ING Bank Śląski)

ING Bank Śląski odnotował 325,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 322,2 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

#INGBankŚląski odnotował 325,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 322,2 mln zł zysku rok wcześniej @INGBankSlaski

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 010,5 mln zł wobec 883 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 327,5 mln zł wobec 318,1 mln zł rok wcześniej."Koszty ogółem wzrosły o 92,8 mln zł r/r, co w 70% jest spowodowane wzrostem kosztów BFG (+77% r/r). Pozostałe koszty (inne niż BFG) zwiększyły się o 5% r/r" - czytamy w prezentacji wynikowej.Więcej najnowszych wiadomości o ING Banku Śląskim >>>

Roczne koszty KNF wyniosły 16,1 mln zł (księgowane w całości w I kw. 2019) względem 11,1 mln zł w 2018 roku. Roczna składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji wyniosła 131,2 mln zł (58,2 mln zł w I kw. 2018) - księgowana w całości w koszty pierwszego kwartału, podano także.

Aktywa razem banku wyniosły 145,69 mld zł na koniec I kw. 2019 r.

Aktywa razem banku wyniosły 145,69 mld zł na koniec I kw. 2019 r. wobec 141,59 mld zł na koniec 2018 r."Łączny współczynnik kapitałowy i współczynnik Tier 1 wynoszą odpowiednio 1,9 pkt proc. i 2,5 pkt proc. powyżej aktualnych wymogów kapitałowych dla ING BSK - wynoszą odpowiednio 13,963% i 11,963%. Łączny współczynnik kapitałowy i współczynnik Tier 1 wynosiłyby odpowiednio 15,5% i 14,16%, gdyby ING BSK nie stosował okresu przejściowego na potrzeby wdrożenia MSSF 9" - czytamy dalej w prezentacji.

Wskaźnik ROE wyniósł 12,2% w I kw. 2019 r. wobec 12,4% rok wcześniej, a wskaźnik koszty/ przychody (C/I) - odpowiednio: 52% wobec 50%.W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 325,4 mln zł wobec 322,2 mln zł zysku rok wcześniej.ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING.

Kredyty wzrosły o 18% rdr do 108,45 mld zł

Wolumen kredytów ING Banku Śląskiego wzrósł o 18% w skali roku i o 4% w ujęciu kwartalnym do 108,45 mld zł na koniec I kw. 2019 r. Udział kredytów nieregularnych (w etapie 3) wyniósł 2,8% w I kw. br. wobec 3% rok wcześniej, podał bank w prezentacji wynikowej.Wolumen kredytów dla klientów korporacyjnych (łącznie z leasingiem i faktoringiem) zwiększył się o 17% w skali roku do 61,12 mld zł na koniec marca. Wzrost kwartalny sięgnął 3%.Wolumen kredytów klientów detalicznych wzrósł o 20% r/r do 47,32 mld zł, w tym kredyty hipoteczne wzrosły w tym czasie o 20% do 34,59 mld zł. W skali kwartału wzrost sięgnął odpowiednio po 4%.Depozyty ogółem wyniosły 118,65 mld zł na koniec marca, co oznacza wzrost o 15% w skali roku i o 2% w ujęciu kwartalnym. Depozyty klientów detalicznych zwiększyły się o 14% r/r do 80,81 mld zł, zaś depozyty klientów korporacyjnych wzrosły w tym czasie o 19% r/r do 37,84 mld zł.Bank obsługuje 4,87 mln klientów detalicznych oraz 67 tys. klientów korporacyjnych.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: