ING Bank Śląski: 414,8 mln zł zysku netto, 156,01 mld zł aktywów w III kw. 2019 r.

Z rynku

ING Bank Śląski odnotował 414,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 378,3 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Logo ING Banku Śląski
Logo ING Banku Śląski Fot. Materiały prasowe

ING Bank Śląski odnotował 414,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 378,3 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

.@INGBankSlaski odnotował 414,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 378,3 mln zł zysku rok wcześniej #INGBankSlaski

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 120 mln zł wobec 961,2 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 340,4 mln zł wobec 316,5 mln zł rok wcześniej.Aktywa razem banku wyniosły 156,01 mld zł na koniec III kw. 2019 r. wobec 141,81 mld zł na koniec 2018 r.W I-III kw. 2019 r. bank miał 1 208,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 072,2 mln zł zysku rok wcześniej.W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 1 208,4 mln zł wobec 1 072,2 mln zł zysku rok wcześniej.Czytaj także: Agencja Moody’s podtrzymała ratingi ING Banku Śląskiego >>>Wskaźnik ROA grupy na koniec września br. wyniósł 1,1% wobec 1,1% rok wcześniej, a wskaźnik ROE - odpowiednio: 12,1% wobec 12,1%. Wskaźnik koszty/ dochody (C/I) wyniósł odpowiednio: 44,3% wobec 45,5% rok wcześniej.

Koszty wzrosły do 1 906,6 mln zł

Koszty ogółem w okresie 9 miesięcy br. wzrosły o 8% r/r i wyniosły 1 906,6 mln zł."Roczna składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji wyniosła 131,2 mln zł (58,2 mln zł w I kw. 2018) - księgowana w całości w koszty pierwszego kwartału" - zaznaczono w prezentacji wynikowej."Łączny współczynnik kapitałowy i współczynnik Tier 1 są odpowiednio 1,5 pkt proc. i 2,2 pkt proc. powyżej aktualnych wymogów kapitałowych dla ING BSK, które wynoszą odpowiednio 13,966% i 11,966%. Łączny współczynnik kapitałowy i współczynnik Tier 1 wynosiłyby odpowiednio 15,17% i 13,90%, gdyby ING BSK nie stosował okresu przejściowego na potrzeby wdrożenia MSSF 9" - czytamy dalej w prezentacji.

Kredyty ING Banku Śląskiego wzrosły o 16 proc. rdr

Wolumen kredytów brutto ING Banku Śląskiego wzrósł o 16% r/r do 116,38 mld zł na koniec III kw. 2019 r. (i o 4% kw/kw). Udział kredytów w całości portfela wyniósł 2,9% w III kw. br. wobec 3% kwartał wcześniej (i wobec 2,8% rok wcześniej), podał bank w prezentacji wynikowej.Wolumen kredytów dla klientów korporacyjnych (łącznie z leasingiem i faktoringiem) zwiększył się o 11% w skali roku do 63,64 mld zł na koniec września. Wzrost kwartalny sięgnął 3%.Wolumen kredytów klientów detalicznych wzrósł o 21% r/r do 52,75 mld zł, w tym kredyty hipoteczne wzrosły w tym czasie o 21% do 38,62 mld zł. W skali kwartału wzrost sięgnął odpowiednio po 6%.Depozyty ogółem wyniosły 123,72 mld zł na koniec września, co oznacza wzrost o 14% w skali roku i o 2% w ujęciu kwartalnym. Depozyty klientów detalicznych zwiększyły się o 13% r/r do 84,35 mld zł, zaś depozyty klientów korporacyjnych wzrosły w tym czasie o 15% r/r do 39,37 mld zł.ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 141,8 mld zł na koniec 2018 r.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: