ING Bank Śląski: 452,2 mln zł zysku netto w IV kw. 2018 r. Co z dywidendą?

Z rynku

ING Bank Śląski odnotował 452,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 366,8 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie, przedstawiając wstępne nieaudytowane dane.

Logo ING Banku Śląskiego
Źródło: ING Bank Śląski

ING Bank Śląski odnotował 452,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 366,8 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie, przedstawiając wstępne nieaudytowane dane.

Zarząd @INGBankSlaski chce zarekomendować akcjonariuszom wypłatę dywidendy na poziomie ok. 30% zysku jednostkowego za 2018 r. #INGBankSlaski

"W ciągu czterech kwartałów 2018 roku skonsolidowany zysk netto ING Banku Śląskiego wyniósł 1 525,9 mln zł, co oznacza wzrost o 9% w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Grupa ING Banku Śląskiego zanotowała wzrost podstawowych wielkości komercyjnych - wartości kredytów brutto o 18%, a depozytów o 13%" - czytamy w raporcie.Wynik z tytułu odsetek wyniósł 995,1 mln zł wobec 895,2 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 330,7 mln zł wobec 302,2 mln zł rok wcześniej.Aktywa razem banku wyniosły 141,6 mld zł na koniec 2018 r. wobec 126,01 mld zł na koniec 2017 r.W całym 2018 r. bank miał 1 525,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 403,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik na działalności podstawowej w 2018 r. wzrósł o 10% do 5 232,7 mln zł, w tym:o wynik z tytułu odsetek wzrósł o 11% do 3 759,3 mln zł,o wynik prowizyjny poprawił się o 9% do 1 304,9 mln zł, podał bank w raporcie.Koszty ogółem wzrosły w ub.r. o 9% do 2 326,8 mln zł. Wynik przed kosztami ryzyka wzrósł o 10% do 2 905,9 mln zł.Odpisy z tytułu oczekiwanych strat wzrosły o 19% do 500,9 mln zł.Zwrot z kapitału (ROE) osiągnął poziom 12,5% w porównaniu z 12,6% w ub.r., zaś wskaźnik koszty/przychody wyniósł 44,5% w porównaniu z 44,8% w ub. r., podano także.Marża odsetkowa netto osiągnęła poziom 2,93% w porównaniu z 2,88% w 2017 r.Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 15,60% w porównaniu z 16,71% w 2017 r.

Najważniejsze wyniki biznesowe Grupy ING Banku Śląskiego

"Najważniejsze wyniki biznesowe Grupy ING Banku Śląskiego osiągnięte po czterech kwartałach 2018roku w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:* wzrost wartości kredytów brutto o 18% do 104,4 mld zł, w tym:o kredyty dla klientów detalicznych brutto - wzrost o 21% do 45,4 mld zł,o kredyty dla klientów korporacyjnych brutto - wzrost o 16% do 59,1 mld zł,* wzrost depozytów o 13% do 115,9 mld zł" - czytamy dalej.

ING będzie rekomendować dywidendę w wysokości ok. 30% zysku za 2018 rok

Zarząd ING Banku Śląskiego chce zarekomendować akcjonariuszom wypłatę dywidendy na poziomie ok. 30% zysku jednostkowego za 2018 rok."Zarząd ING Banku Śląskiego informuje, że zamierza zarekomendować walnemu zgromadzeniu podjęcie uchwały o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy około 30% zysku jednostkowego banku za 2018 rok" - czytamy w komunikacie.W ub.r. akcjonariusze ING Banku Śląskiego zdecydowali o wypłacie dywidendy za 2017 rok w łącznej wysokości 416,32 mln zł, tj. w 3,2 zł brutto na jedną akcję.ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: