ING Bank Śląski: 573 mln zł zysku netto w II kw. 2022 roku; niższy od oczekiwań wynik odsetkowy, wyższe koszty i rezerwy

Z rynku

Zysk netto grupy ING Banku Śląskiego w drugim kwartale 2022 roku spadł do 573 mln zł z 615,3 mln zł rok wcześniej.

ING Bank Śląski - logo na budynku
Fot. stock.adobe.com/dziewul

Zysk netto grupy ING Banku Śląskiego w drugim kwartale 2022 roku spadł do 573 mln zł z 615,3 mln zł rok wcześniej.

Wynik okazał się 25 proc. niższy od oczekiwań rynku na poziomie 761,5 mln zł.

Oczekiwania 9 biur maklerskich co do wyniku netto za drugi kwartał wahały się od 659 mln zł do 856,1 mln zł.

Zysk netto w II kwartale spadł 7 proc. rdr i 28 proc. kdk.

Czytaj także: ING Bank Śląski w wyniku wakacji kredytowych spodziewa się straty netto w III kwartale, pierwszej od 14 lat >>>

W ostatnich miesiącach mieliśmy do czynienia z niespotykanym wcześniej skumulowaniem czynników zewnętrznych wpływających na sektor bankowy. Sytuacja makroekonomiczna i regulacyjna jest bardzo skomplikowana i nieprzewidywalna. Trudno uznać ją za sprzyjającą dla banków. 

- Od lat budowaliśmy bank, tak, aby był odporny na wstrząsy, stabilny i utrzymujący wysoką jakość usług. Nasza strategia jest zbudowana wokół potrzeb klienta. To cel na którym koncentrujemy się niezależnie od warunków na rynku. Wymaga to od nas szczególnej elastyczności, stabilności i zaangażowania wszystkich pracowników. W okresie wojny, wysokiej inflacji i nieoczekiwanych zmian Bank wypełnia swoje obowiązki bardzo dobrze - powiedział Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego.

- Według stanu na koniec czerwca liczba klientów w bankowości detalicznej wzrosła do blisko 4,4 mln, a w bankowości korporacyjnej do poziomu 518 tys. firm. W pierwszym półroczu 2022 roku zwiększyliśmy wartość kredytów i depozytów. W porównaniu z analogicznym okresem ub.r. wartość kredytów wzrosła o 14% do 153,8 mld zł. W przypadku depozytów wzrost wyniósł 11% osiągając poziom 177,1 mld zł – dodał prezes ING Banku Śląskiego.

- W banku sukcesywnie zwiększamy poziom digitalizacji. W II kwartale 2022 roku nasi klienci wykonali w systemie Moje ING o 3% r/r więcej przelewów, z czego o 9% więcej w bankowości mobilnej. Zanotowaliśmy przy tym dalszy 43-proc. wzrost transakcji BLIK oraz 21-proc. wzrost transakcji kartami debetowymi. Jednocześnie liczba transakcji w oddziałach spadła o 15% rok do roku. Wyższą aktywność obserwowaliśmy również ze strony klientów korporacyjnych. Liczba przelewów zleconych w systemie ING Business wzrosła o 11% r/r, z czego wzrost w bankowości mobilnej wyniósł 42%. Liczba zainstalowanych terminali płatniczych wynosi prawie 33 tys. W drugim kwartale przeprocesowaliśmy w nich 31-proc. więcej transakcji niż przed rokiem. W tym czasie podwoiła się do ponad 6,6 tys. liczba sklepów internetowych z aktywną bramką płatniczą imoje – powiedział Brunon Bartkiewicz.

Bank w II kwartale pokazał niższy od oczekiwań wynik odsetkowy, wyższe koszty oraz zawiązał wyższe od konsensusu rezerwy.

Wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy banku w drugim kwartale wyniósł 1.787,4 mln zł i okazał się 7 proc. poniżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie 1.917,3 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.876,5 - 1.985 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 52 proc. rdr i 5 proc. w ujęciu kwartalnym.

Wynik z prowizji

Wynik z prowizji wyniósł 518,8 mln zł i był zbliżony do szacunków rynku w wysokości 507,2 mln zł (oczekiwania wahały się od 485,7 mln zł do 521 mln zł). Wynik ten wzrósł 14 proc. rdr i spadł 3 proc. kdk.

Odpisy wyniosły w drugim kwartale 183 mln zł i były o 11 proc. wyższe od oczekiwań analityków na poziomie 164,6 mln zł (przedział oczekiwań wynosił 121-205 mln zł). Odpisy wzrosły 858 proc. rdr i 22 proc. w ujęciu kwartalnym.

Koszty działania

Koszty działania banku wyniosły 1.200,1 mln zł i były o 6 proc. wyższe od konsensusu na poziomie 1.134,4 mln zł.

Wpływ na poziom kosztów w II kwartale miała wpłata w wysokości 429,7 mln zł do funduszu pomocowego jednostki zarządzającej systemem ochrony,

Udostępnij artykuł: