ING Bank Śląski ogłosił plany dywidendowe

Z rynku

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ocenia, że ING Bank Śląski spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 100% zysku netto za 2021 rok, podał bank. ING BSK podtrzymał intencję zarekomendowania przeznaczenia na dywidendę ok. 30% zysku jednostkowego za ub.r.

ING Bank Śląski - Siedziba w Warszawie
ING Bank Śląski - Siedziba w Warszawie (fot. ING Bank Śląski)

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ocenia, że ING Bank Śląski spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 100% zysku netto za 2021 rok, podał bank. ING BSK podtrzymał intencję zarekomendowania przeznaczenia na dywidendę ok. 30% zysku jednostkowego za ub.r.

Jednocześnie, KNF zaleciła ograniczenie ryzyka występującego w działalności banku poprzez niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem funduszy własnych, w tym również ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz wykupów akcji własnych.

ING chce przeznaczyć na wypłatę dywidendy około 30% zysku za 2021 r.

Zarząd ING Banku Śląskiego podtrzymał stanowisko, że jego intencją jest rekomendowanie walnemu zgromadzeniu podjęcie uchwały o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy około 30% zysku jednostkowego banku za 2021 rok.

Na początku lutego bank podał, że zamierza zarekomendować walnemu zgromadzeniu podjęcie uchwały o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy ok. 30% zysku jednostkowego banku za 2021 rok

Czytaj także: ING Bank Śląski: 669 mln zł zysku netto w IV kw. 2021 roku; powyżej oczekiwań >>>

Według wstępnych niezaudytowanych danych, w ujęciu jednostkowym zysk netto ING Banku Śląskiego w 2021 r. wyniósł 2 308,3 mln zł wobec 1 337,6 mln zł zysku rok wcześniej.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 201,65 mld zł na koniec 2021 r.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: