ING Bank Śląski ograniczy finansowanie elektrowni węglowych

Z rynku

ING Bank Śląski do końca 2025 r. będzie stopniowo zmniejszał - aż do całkowitej spłaty - dotychczasowe zaangażowania kredytowe, udzielone poszczególnym elektrowniom węglowym.

#ING Bank Śląski nie będzie finansował klientów, których działalność jest zależna od węgla energetycznego w stopniu wyższym niż 5%.

Po roku 2025 bank nie będzie finansował klientów, których działalność jest zależna od węgla energetycznego w stopniu wyższym niż 5 proc., jednocześnie zamierza zwiększać swoje zaangażowanie w finansowanie projektów opartych o zieloną energię, podał bank.

Jak poinformował rzecznik ING Banku Śląskiego, bank podjął decyzję o wspieraniu projektów niskoemisyjnych i w ubiegłym tygodniu przyjął dokument pod nazwą „Deklaracja ekologiczna”.

„Priorytetem projekty realizowane z troską o środowisko naturalne”

„W działalności biznesowej naszym priorytetem są projekty realizowane z troską o środowisko naturalne. Dlatego będziemy stopniowo zmniejszali ekspozycję produktową i kredytową dotyczącą działalności wysokoemisyjnej. Od 2015 roku nie finansujemy nowych elektrowni węglowych, z wyłączeniem naszych wcześniejszych zobowiązań kontraktowych wobec tych podmiotów” – czytamy w dokumencie.

Ponadto, zarząd ING Banku Śląskiego postanowił:

– Do końca 2025 roku bank będzie stopniowo zmniejszał (aż do całkowitej spłaty) dotychczasowe zaangażowania kredytowe, udzielone poszczególnym elektrowniom węglowym.

– Po 2025 roku bank nie będzie finansował klientów, których działalność jest zależna od węgla energetycznego w stopniu wyższym niż 5%. Bank zamierza dalej finansować projekty nie związane z węglem, wspierając klientów w ich transformacji energetycznej.

– Jednocześnie bank będzie nawiązywał nowe relacje z klientami, których działalność jest zależna od węgla energetycznego w stopniu nie wyższym niż 10% oraz posiadającymi strategię dalszego zmniejszenia tego udziału do poziomu bliskiego zeru do końca 2025 roku.

Finansowanie zielonej energii

Bank podał, że w myśl „Strategii zrównoważonego rozwoju ING Banku Śląskiego na lata 2017-2019” wspiera klientów biznesowych i partnerów w prowadzeniu działalności w sposób zrównoważony.

– Chcemy pomagać klientom w transformacji energetycznej i w przechodzeniu na działalność niskoemisyjną. Dlatego będziemy wspierali projekty w zakresie odnawialnych źródeł energii, rozwoju nowoczesnej infrastruktury przesyłu i dystrybucji energii, ESCO, wspierające elektromobilność oraz inne mające na celu zapobieganie zanieczyszczeniom oraz zwiększanie możliwości recyklingu – powiedział Utrata.

Dodał, że bank zamierza zwiększać swoje zaangażowanie w finansowanie projektów opartych o zieloną energię.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem Grupy wyniosły 117,48 mld zł na koniec 2016 r.

Źródło: Agnieszka Morawiecka, ISBnews

Udostępnij artykuł: