ING Bank Śląski ograniczy finansowanie elektrowni węglowych

Z rynku

ING Bank Śląski do końca 2025 r. będzie stopniowo zmniejszał - aż do całkowitej spłaty - dotychczasowe zaangażowania kredytowe, udzielone poszczególnym elektrowniom węglowym.

ING Bank Śląski do końca 2025 r. będzie stopniowo zmniejszał - aż do całkowitej spłaty - dotychczasowe zaangażowania kredytowe, udzielone poszczególnym elektrowniom węglowym.

#ING Bank Śląski nie będzie finansował klientów, których działalność jest zależna od węgla energetycznego w stopniu wyższym niż 5%.

Po roku 2025 bank nie będzie finansował klientów, których działalność jest zależna od węgla energetycznego w stopniu wyższym niż 5 proc., jednocześnie zamierza zwiększać swoje zaangażowanie w finansowanie projektów opartych o zieloną energię, podał bank.Jak poinformował rzecznik ING Banku Śląskiego, bank podjął decyzję o wspieraniu projektów niskoemisyjnych i w ubiegłym tygodniu przyjął dokument pod nazwą "Deklaracja ekologiczna".

"Priorytetem projekty realizowane z troską o środowisko naturalne"

"W działalności biznesowej naszym priorytetem są projekty realizowane z troską o środowisko naturalne. Dlatego będziemy stopniowo zmniejszali ekspozycję produktową i kredytową dotyczącą działalności wysokoemisyjnej. Od 2015 roku nie finansujemy nowych elektrowni węglowych, z wyłączeniem naszych wcześniejszych zobowiązań kontraktowych wobec tych podmiotów" - czytamy w dokumencie.Ponadto, zarząd ING Banku Śląskiego postanowił:- Do końca 2025 roku bank będzie stopniowo zmniejszał (aż do całkowitej spłaty) dotychczasowe zaangażowania kredytowe, udzielone poszczególnym elektrowniom węglowym.- Po 2025 roku bank nie będzie finansował klientów, których działalność jest zależna od węgla energetycznego w stopniu wyższym niż 5%. Bank zamierza dalej finansować projekty nie związane z węglem, wspierając klientów w ich transformacji energetycznej.- Jednocześnie bank będzie nawiązywał nowe relacje z klientami, których działalność jest zależna od węgla energetycznego w stopniu nie wyższym niż 10% oraz posiadającymi strategię dalszego zmniejszenia tego udziału do poziomu bliskiego zeru do końca 2025 roku.

Finansowanie zielonej energii

Bank podał, że w myśl "Strategii zrównoważonego rozwoju ING Banku Śląskiego na lata 2017-2019" wspiera klientów biznesowych i partnerów w prowadzeniu działalności w sposób zrównoważony.- Chcemy pomagać klientom w transformacji energetycznej i w przechodzeniu na działalność niskoemisyjną. Dlatego będziemy wspierali projekty w zakresie odnawialnych źródeł energii, rozwoju nowoczesnej infrastruktury przesyłu i dystrybucji energii, ESCO, wspierające elektromobilność oraz inne mające na celu zapobieganie zanieczyszczeniom oraz zwiększanie możliwości recyklingu - powiedział Utrata.Dodał, że bank zamierza zwiększać swoje zaangażowanie w finansowanie projektów opartych o zieloną energię.ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem Grupy wyniosły 117,48 mld zł na koniec 2016 r.

Źródło: Agnieszka Morawiecka, ISBnews

Udostępnij artykuł: