ING Bank Śląski rekomenduje 5,1 zł dywidendy na akcję za 2020 rok

Z rynku

Zarząd ING Banku Śląskiego podjął decyzję o przedłożeniu nadzwyczajnemu walnemu zgromadzeniu propozycji podziału części zysku netto za 2020 rok, pozostawionego jako zysk niepodzielony. Zarząd proponuje przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 663,51 mln zł, czyli 5,1 zł brutto na jedną akcję, podał bank.

ING Bank Śląski - Siedziba w Warszawie
ING Bank Śląski - Siedziba w Warszawie (fot. ING Bank Śląski)

Zarząd ING Banku Śląskiego podjął decyzję o przedłożeniu nadzwyczajnemu walnemu zgromadzeniu propozycji podziału części zysku netto za 2020 rok, pozostawionego jako zysk niepodzielony. Zarząd proponuje przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 663,51 mln zł, czyli 5,1 zł brutto na jedną akcję, podał bank.

"Wysokość proponowanej dywidendy to równowartość 50% jednostkowego i skonsolidowanego zysku netto banku za 2020 rok. Jednocześnie, zgodnie z propozycją zarządu, termin nabycia praw do dywidendy przypadałby na dzień 4 grudnia 2021 roku, a termin wypłaty na 10 grudnia 2021 roku" - czytamy w komunikacie.

W kwietniu akcjonariusze ING Banku Śląskiego zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku netto wypracowanego w 2020 roku i przeznaczeniu kwoty 674,05 mln zł na kapitał rezerwowy, a także o pozostawieniu kwoty 663,5 mln zł jako zysku niepodzielonego w celu możliwości jego podziału w przyszłości. 

Czytaj także: ING Bank Śląski: zysk netto grupy w II kw. wyniósł 615,3 mln zł, powyżej oczekiwań >>>

Ponadto, akcjonariusze zdecydowali, że zysk netto za 2019 w kwocie 494,38 mln zł pozostanie jako niepodzielony oraz przeznaczyli na kapitał rezerwowy pozostałą część niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w wysokości 1 328 010,14 zł.

W głosowaniu nad  uchwałą oddano 113 330 379 głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 87,11% kapitału. Za uchwałą oddano wszystkie głosy, brak było głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

1 337,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r.

ING Bank Śląski odnotował 1 337,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 1 658,7 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 1 337,6 mln zł wobec 1 658,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Na koniec 2020 roku współczynnik kapitału Tier I dla banku wyniósł 17,17%, a dla grupy sięgnął 16,09%, zaś łączny współczynnik kapitałowy dla banku wyniósł 20%, a dla grupy 18,72%.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 186,6 mld zł na koniec 2020 r.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: