ING Bank Śląski: rekordowy zysk i cyfryzacja

Artykuły / Z rynku

W 2017 r. wstępny skonsolidowany zysk netto Grupy ING Banku Śląskiego osiągnął rekordowy poziom 1 403 mln zł, co oznacza wzrost o 12% w porównaniu z rokiem 2016. Bank zanotował dynamiczny wzrost liczby klientów, wolumenów komercyjnych oraz transakcji.

Logo ING
Fot. Materiały Prasowe ING

W 2017 r. wstępny skonsolidowany zysk netto Grupy ING Banku Śląskiego osiągnął rekordowy poziom 1 403 mln zł, co oznacza wzrost o 12% w porównaniu z rokiem 2016. Bank zanotował dynamiczny wzrost liczby klientów, wolumenów komercyjnych oraz transakcji.

Na koniec roku ING posiadał 4,53 mln klientów detalicznych oraz 55 tys. klientów korporacyjnych. W 2017 r. wartość kredytów udzielonych przez ING polskim firmom i klientom indywidualnym wzrosła o 12% do 88,4 mld zł. Depozyty przyrosły o 10% do 103,7 mld zł.

Podstawowe dane finansowe Grupy ING Banku Śląskiego w ubiegłym roku następująco:

 • przychody ogółem wzrosły o 10% – do 4 755,9 mln zł,
 • koszty ogółem wzrosły o 1% – do 2 122,6 mln zł,
 • wynik przed kosztami ryzyka wzrósł o 18% – do 2 633,3 mln zł,
 • zysk brutto wzrósł o 14% – do 1 882 mln zł,
 • zysk netto wzrósł o 12% – do 1 403,1 mln zł,
 • zwrot z kapitału (ROE) wzrósł do poziomu 12,6% – z 11,7% przed rokiem,
 • wskaźnik koszty/przychody obniżył się do 44,6% – z 48,5% przez rokiem,
 • udział kredytów zagrożonych wyniósł 2,8% w porównaniu ze średnią dla banków w wysokości 6%,
 • łączny współczynnik kapitałowy Tier I wyniósł 15,8%.

W 2017 roku osiągnęliśmy rekordowy zysk netto, który wyniósł 1 403 mln zł. To efekt wzrostu działalności podstawowej – liczby klientów oraz wolumenów komercyjnych. W minionym roku łączna liczba klientów przekroczyła poziom 4,53 mln w obszarze detalicznym i 55 tys. w korporacyjnym. To wzrost odpowiednio o 261 tys. i 6,6 tys. Obecnie jesteśmy już trzecim największym bankiem w Polsce pod względem liczby klientów. Wzrostom tym towarzyszyły przyrosty wartości kredytów o blisko 10 mld zł oraz depozytów o 9 mld zł. To oznacza, że zarówno w obszarze kredytów detalicznych, jak i korporacyjnych zwiększyliśmy udziały rynkowe rozwijając się dwa razy szybciej niż rynek. Jednocześnie dynamicznie rosła transakcyjność. W ciągu minionego roku liczba przelewów w bankowości mobilnej wzrosła o 50%, a liczba transakcji BLIK-iem ponad trzykrotnie. W ramach bankowości korporacyjnej o 35% wzrosła liczba klientów korzystających z bankowości mobilnej – powiedział Brunon Bartkiewicz, prezes zarządu ING Banku Śląskiego.

– Obserwujemy coraz większą liczbę klientów wybierających cyfrowe kanały kontaktu z bankiem. Na koniec ub.r. 74% kredytów gotówkowych dla klientów indywidualnych oraz 65% w przypadku przedsiębiorców zostało udzielonych przez internet. Po stronie korporacyjnej w ten sposób jest składanych już 93% wniosków kredytowych. Nowoczesne systemy bankowości internetowej i mobilnej zwiększają satysfakcję klientów i pozwalają nam efektywniej obsługiwać ich rosnącą liczbę. – Chcąc sprostać zmieniającym się regulacjom na rynku oraz oczekiwaniom naszych klientów kładziemy nacisk na automatyzację naszych procesów i digitalizację oferty. Żeby szybko i elastycznie tworzyć nowe rozwiązania i doskonalić obecne usługi zmieniamy również sposób pracy wewnątrz banku – stosujemy podejście Agile oraz nową bardziej efektywną metodologię pracy nad projektami – dodał Brunon Bartkiewicz.

Oto najważniejsze wyniki biznesowe Grupy ING Banku Śląskiego osiągnięte w 2017 r.:

 • wzrost wartości kredytów o 12% – do 88 394 mln zł,
 • wzrost wartości depozytów o 10% – do 103 692 mln zł,
 • wzrost liczby nowych klientów detalicznych – do 4,53 mln z 4,27 w 2016 r.
 • wzrost liczby nowych klientów korporacyjnych d– o 55 tys. z 48,4 tys. w 2016 r.
 • wzrost liczby rachunków bieżących o 264 tys. do 3 285 tys.

Udostępnij artykuł: