ING Bank Śląski wezwał Vistal Gdynia do zapłaty ponad 62 mln zł

Z rynku

Vistal Gdynia w restrukturyzacji otrzymał wezwania do zapłaty od ING Banku Śląskiego na kwotę ok. 62,2 mln zł oraz 31,5 tys. euro, podała spółka.

ING Bank Śląski - Siedziba w Katowicach
ING Bank Śląski - Siedziba w Katowicach (fot. ING Bank Śląski)

Vistal Gdynia w restrukturyzacji otrzymał wezwania do zapłaty od ING Banku Śląskiego na kwotę ok. 62,2 mln zł oraz 31,5 tys. euro, podała spółka.

Vistal Gdynia w restrukturyzacji otrzymał wezwania do zapłaty od @INGBankSlaski na kwotę ok. 62,2 mln zł oraz 31,5 tys. euro #INGBankSlaski

Wezwania obejmują:1. Wezwanie przedsądowe do zapłaty wymagalnych wierzytelności wynikających z kredytu udzielonego przez ING na podstawie umowy wieloproduktowej do dnia 11.07.2019 r. wynoszących wg stanu na 10 czerwca 2019 r. 54 551 986,64 zł w tym: (a) niespłacony kapitał kredytu 43 925 316,83 zł (b) niespłacone odsetki umowne naliczone za okres od dnia 31.08.2017 r. do 28.09.2017 r. w kwocie 116 528,05 zł (c) niespłacone podwyższone odsetki za opóźnienie od niespłaconego w terminie zadłużenia z tytułu kapitału kredytu naliczone od dnia 29.09.2017 r. do dnia 10.06.2019 r. (włącznie) w kwocie 10 510 141,76 zł wraz z dalszymi podwyższonymi odsetkami za opóźnienie naliczanymi od niespłaconego w terminie zadłużenia z tytułu kapitału kredytu od dnia 11.06.2019 r. do dnia zapłaty;

2. Wezwanie przedsądowe do zapłaty wymagalnych wierzytelności wynikających z kredytu udzielonego przez ING na podstawie umowy o kredyt złotowy w rachunku bankowym do dnia 11.07.2019 r. wynoszących wg stanu na 10 czerwca 2019 r. 6 200 503,05 zł w tym: (a) niespłacony kapitał kredytu 5 000 000 zł (b) niespłacone odsetki umowne naliczone za okres od dnia 31.08.2017 r. do 29.09.2017 r. w kwocie 13 378,76 zł (c) niespłacone podwyższone odsetki za opóźnienie od niespłaconego w terminie zadłużenia z tytułu kapitału kredytu naliczone od dnia 30.09.2017 r. do dnia 10.06.2019 r. (włącznie) w kwocie 1 187 124,29 zł wraz z dalszymi podwyższonymi odsetkami za opóźnienie naliczanymi od niespłaconego w terminie zadłużenia z tytułu kapitału kredytu od dnia 11.06.2019 r. do dnia zapłaty;3. Wezwanie przedsądowe do zapłaty wymagalnych wierzytelności wynikających z kredytu udzielonego przez ING na podstawie umowy dyskontowej do dnia 11.07.2019 r. wynoszących wg stanu na 10 czerwca 2019 r. 1 464 324,56 zł w tym: (a) płatne i wymagalne zadłużenie z tytułu niespłaconej należności głównej w kwocie 1 184 758,95 zł (b) płatne i wymagalne zadłużenie z tytułu niespłaconych odsetek od wydłużonego okresu finansowania w kwocie 8 171,03 zł (c) płatne i wymagalne zadłużenie z tytułu niespłaconych odsetek za opóźnienie naliczone do dnia 10.06.2019 r. (włącznie) w kwocie 1 879,34 zł (d) należność z tytułu podatku VAT od niespłaconych odsetek w kwocie 269 515,24 zł wraz z dalszymi podwyższonymi odsetkami za opóźnienie naliczanymi od niespłaconego w terminie zadłużenia z tytułu kapitału kredytu od dnia 11.06.2019 r. do dnia zapłaty oraz 31 488,9 euro, w tym: (a) płatne i wymagalne zadłużenie z tytułu niespłaconej należności głównej w kwocie 25 440,00 euro (b) płatne i wymagalne zadłużenie z tytułu niespłaconych odsetek od wydłużonego okresu finansowania w kwocie 132,85 euro (c) płatne i wymagalne zadłużenie z tytułu niespłaconych odsetek za opóźnienie naliczone do dnia 10.06.2019 r. (włącznie) w kwocie 30,56 euro (d) należność z tytułu podatku VAT od niespłaconych odsetek w kwocie 5 885,49 euro wraz z dalszymi podwyższonymi odsetkami za opóźnienie naliczanymi od niespłaconego w terminie zadłużenia z tytułu kapitału kredytu od dnia 11.06.2019 r. do dnia zapłaty.Więcej najnowszych wiadomości o ING Banku Śląskim >>>

"Zadłużenie z tytułu niespłaconego kapitału kredytu oraz płatnego i wymagalnego zadłużenia z tytułu niespłaconej należności głównej w ramach wskazanych powyżej umów kredytowych ujęte zostało w spisie wierzytelności spółki sporządzonym w toku postępowania sanacyjnego" - czytamy w komunikacie.

Vistal Gdynia znajduje się w restrukturyzacji

Vistal Gdynia w restrukturyzacji to producent konstrukcji stalowych, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w styczniu 2014 r. Grupa działa w segmentach infrastrukturalnym, marine i offshore, w tym infrastruktury portowej, budownictwa kubaturowego i energetyki. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 65 mln zł w 2018 r.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: