ING Bank Śląski z wyższym zyskiem netto oraz wartością kredytów i depozytów

Z rynku

ING Bank Śląski odnotował 366,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 254,9 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank, prezentując wstępne dane.

Logo ING
Fot. Materiały Prasowe ING

ING Bank Śląski odnotował 366,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 254,9 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank, prezentując wstępne dane.

Zysk netto #ING Banku Śląskiego wzrósł r/r do 366,8 mln zł w IV kw. 2017 r. #INGBankŚląski #INGBS #banki

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 904,5 mln zł wobec 809,5 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 297,1 mln zł wobec 283,5 mln zł rok wcześniej.Aktywa razem banku wyniosły 126,01 mld zł na koniec 2017 r. wobec 117,48 mld na koniec 2016 r.W całym 2017 r. bank miał 1403,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1253 mln zł zysku rok wcześniej.

"W ciągu czterech kwartałów 2017 roku skonsolidowany zysk netto ING Banku Śląskiego wyniósł 1 403 mln zł, co oznacza wzrost o 12% w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. W tym samym okresie wynik jednostkowy Banku wyniósł 1 349 mln zł, czyli był wyższy o 12% r/r. ING zanotował wzrost podstawowych wielkości komercyjnych - wartości kredytów o 12%, a depozytów o 9%" - czytamy w komunikacie.W całym 2017 r. zysk brutto grupy wzrósł o 14% do 1 882 mln zł. Przychody ogółem wzrosły o 10% do 4 756 mln zł, w tym wynik z tytułu odsetek wzrósł o 17% do 3 453 mln zł. Koszty ogółem wzrosły o 1% do 2 123 mln zł. Wynik przed kosztami ryzyka wzrósł o 18% do 2 633 mln zł, podano także."Zwrot z kapitału (ROE) osiągnął [w 2017 r.] poziom 12,6% w porównaniu z 11,7% w ub.r.; wskaźnik koszty/przychody wyniósł 44,6% w porównaniu z 48,5% w ub.r.; marża odsetkowa netto osiągnęła poziom 2,94% w porównaniu z 2,67% w ub.r.; łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 16,7% w porównaniu z 14,7% w ub.r." - czytamy dalej.

Ok. 30% zysku netto za 2017 r. na dywidendę

Zarząd ING Banku Śląskiego zamierza zarekomendować walnemu zgromadzeniu podjęcie uchwały o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy około 30% zysku jednostkowego banku za 2017 rok, podała instytucja."Na dzień sporządzenia raportu bank spełnia kryteria i wymogi KNF umożliwiające wypłatę dywidendy z zysku za rok 2017. Wysokość proponowanej dywidendy uwzględnia, zarówno obecną sytuację finansową banku, jak i jego plany rozwoju" - czytamy w komunikacie.

Wartość kredytów ING BSK wzrosła o 12%

Wartość kredytów udzielonych przez Grupę ING Banku Śląskiego wzrosła o 12% r/r do 89 mld zł w 2017 r., zaś wartość zabranych depozytów w tym czasie zwiększyła się o 9% do 102,9 mld zł, podała instytucja.W przypadku kredytów dla klientów detalicznych odnotowano wzrost o 19% do 37,5 mld zł, zaś w przypadku kredytów dla klientów korporacyjnych - wzrost o 8% do 51,5 mld zł, podano w komunikacie.Marża odsetkowa netto osiągnęła poziom 2,94% w 2017 r. w porównaniu z 2,67% w 2016 r.ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem Grupy wyniosły 126 mld zł na koniec 2017 r.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: