ING Bank Śląski zakłada wypłaty dywidend w wysokości do 50 proc. rocznego zysku

Z rynku

ING Bank Śląski zaktualizował politykę dywidendową, zakłada wypłaty w dającej się przewidzieć perspektywie w wysokości do 50 proc. rocznego zysku netto banku - podał ING Bank Śląski w komunikacie.

ING Bank Śląski - Siedziba w Warszawie
ING Bank Śląski - Siedziba w Warszawie (fot. ING Bank Śląski)

ING Bank Śląski zaktualizował politykę dywidendową, zakłada wypłaty w dającej się przewidzieć perspektywie w wysokości do 50 proc. rocznego zysku netto banku - podał ING Bank Śląski w komunikacie.

Dotychczasowa polityka dywidendowa ING Banku Śląskiego nie zawierała maksymalnego poziomu wypłaty.

Aktualizacja polityki dywidendy wynika przede wszystkim z dostosowania do wymogów "Rekomendacji Z" Komisji Nadzoru Finansowego.

Czytaj także: Dywidenda banków i innych instytucji finansowych z zysku za 2021 rok: są wytyczne KNF >>>

W dokumencie wskazano otoczenie makroekonomiczne jako przesłankę braną pod uwagę przy ustaleniu dywidendy, uwzględniono możliwość wypłaty wyższej dywidendy (np. z zysku niepodzielonego z lat ubiegłych) oraz wprowadzono odniesienia do Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, które zostały przyjęte przez bank. 

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: