ING Bank Śląski: zarząd wycofuje wniosek ws. wypłaty dywidendy. Obniżka stóp procentowych zmniejszy wynik odsetkowy o 50 – 80 mln zł w 2020 r.

Z rynku

Zarząd ING Banku Śląskiego wycofał projekt uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2019 r. i rekomenduje niedzielenie się wynikiem z akcjonariuszami, zgodnie z zaleceniem KNF - podał bank w komunikacie.

Logo ING Banku Śląski
Logo ING Banku Śląski Fot. Materiały prasowe

Zarząd ING Banku Śląskiego wycofał projekt uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2019 r. i rekomenduje niedzielenie się wynikiem z akcjonariuszami, zgodnie z zaleceniem KNF - podał bank w komunikacie.

Decyzje #RPP związane z zmianą stóp procentowych będą miały negatywny wpływ na wynik odsetkowy grupy kapitałowej @ING__Polska za 2020 r. w przedziale 50-80 mln zł #INGBankŚląski #ING

W czwartek bank otrzymał pismo, w którym KNF zaleca by – niezależnie od wszystkich podjętych już decyzji - banki zatrzymają całość wypracowanego w poprzednich latach zysku, w związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii oraz możliwymi dalszymi negatywnymi konsekwencjami gospodarczymi tego stanu.

Czytaj także: KNF oczekuje od banków i ubezpieczycieli zatrzymania zysków z lat poprzednich >>>

"Mając powyższe na uwadze, zarząd banku podjął dzisiaj decyzję o zmianie wniosku dotyczącego podziału zysku za 2019 rok oraz projektu uchwały przedłożonej walnemu zgromadzeniu w sprawie podziału zysku za 2019 rok w ten sposób, że kwota uprzednio przeznaczona na dywidendę, czyli 494,36 mln zł, zostanie pozostawiona jako niepodzielona. W konsekwencji powyższego, zarząd banku podjął też decyzję o wycofaniu projektu uchwały walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy" - napisano w komunikacie piątkowym komunikacie ING Banku Śląskiego.

Zarząd ING Banku Śląskiego rekomendował w marcu wypłatę 3,8 zł dywidendy na akcję. Zaproponowana kwota dywidendy stanowiła 30 proc. zarówno skonsolidowanego, jak i jednostkowego zysku netto ING Banku Śląskiego.

W 2019 roku bank wypłacił 455,35 mln zł dywidendy, czyli 3,50 zł brutto na akcję. 

Negatywny wpływ obniżki stóp procentowych

Decyzje Rady Polityki Pieniężnej z marca związane z zmianą stóp procentowych będą miały negatywny wpływ na wynik odsetkowy grupy kapitałowej ING Banku Śląskiego za 2020 rok w przedziale 50-80 mln zł - poinformował także bank w komunikacie.

Zarząd banku zastrzega, że faktyczny wpływ decyzji RPP będzie uzależniony od kształtu krzywej dochodowości oraz realizacji założeń biznesowych. Te szacunki i założenia mogą podlegać zmianom.

Czytaj także: mBank: zarząd w związku z koronawirusem rezygnuje z wypłaty dywidendy z zysku za 2019 rok >>>

"W chwili obecnej nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie negatywnego wpływu pogorszenia sytuacji gospodarczej w Polsce wynikającego z epidemii koronawirusa, zmienności na rynkach finansowych (w tym walutowym) oraz zmian w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym (w tym zaoferowania klientom możliwości zawieszenia rat kredytowych) na przyszłe wyniki finansowe, w szczególności na poziom kosztów ryzyka" - napisano w komunikacie ING Banku Śląskiego.

Zarząd banku przedstawi zaktualizowaną informację dotyczącą wpływu rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa na działalność Banku i jego spółek zależnych w raporcie finansowym za pierwszy kwartał 2020 roku. 

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: