ING Lease Polska – zmiany w zarządzie

Kadry

Decyzją Rady Nadzorczej ING Lease Polska Oscar Swan został powołany przez na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Jego obowiązkiem będzie nazdór nad obszarem ryzyka w spółce.

Oscar Swan pracował w ING Bank NV/Oddział w Warszawie, a następnie w ING Banku Śląskim w latach 1995 – 2002. W kolejnych latach pełnił był dyrektorem odpowiedzialnym za zarządzanie ryzykiem rynków finansowych w BZ WBK. Do ING Banku Śląskiego powrócił w 2004 roku i objął funkcję dyrektora odpowiadającego za Zarządzanie Ryzykiem Rynkowym. W 2007 roku został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ING Banku Śląskiego odpowiedzialnego za Pion Zarządzania Ryzykiem Kredytowym i Zarządzania Ryzykiem Rynkowym.

W strukturze organizacyjnej spółki ING Lease Polska przestanie istnieć stanowisko Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za finanse i operacje. W związku z tym, Bogdan Przepiórka, dotychczasowy Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za finanse i administrację, będzie kontynuował karierę poza Grupą ING. Bogdan Przepiórka przez ponad 16 lat pracy w ING Lease koordynował kluczowe projekty biznesowe. Rada Nadzorcza wyraziła podziękowania za jego wieloletnie zaangażowanie, które przyczyniły się do rozwoju spółki i osiągnięcia jej obecnej pozycji.

Źródło: www.inglease.pl

Udostępnij artykuł: