ING o ochronie pracowników branży budowlanej

Finanse i gospodarka

Jak wynika z raportu Państwowej Inspekcji Pracy w 2012 r. na budowach zginęło 107 osób, a 174 zostały ciężko ranne. Dane te potwierdzają, że ryzyko wystąpienia wypadku w branży budowlanej jest bardzo duże. Ubezpieczenia grupowe są korzystne dla obu stron - pracownika oraz pracodawcy. Dlatego coraz więcej firm z branży budowlanej stosuje to rozwiązanie jako podstawowy element polityki bezpieczeństwa.

Ubezpieczenia grupowe zapewniają zatrudnionemu finansowe wsparcie na okoliczność wystąpienia niespodziewanych wypadków oraz kiedy jego zdrowie zostało naruszone trwale i odzyskanie pełni sił nie jest możliwe.

Ubezpieczenia grupowe są korzystne także dla firm. W przypadku zgonu pracownika pracodawca, który opłaca składkę za ubezpieczenie na życie, może być zwolniony z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej. Pracodawca może też rozliczyć wydatki poniesione z tytułu ubezpieczenia pracowników jako koszty uzyskania przychodu. Jest to możliwe wyłącznie w odniesieniu do umów na życie, chorobowych i wypadkowych.

Firma, która dba o bezpieczeństwo finansowe osób zatrudnionych, jest znacznie bardziej efektywna. Dodatkowo takie działania budują wizerunek firmy” – mówi Agnieszka Chmurska, kierownik ds. produktów w ING Życie.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: