ING – Spłata na bank

Finanse i gospodarka / Wiadomości

  Jest to ubezpieczenie grupowe dla klientów ING Banku Śląskiego. Produkt zapewnia pełną ochronę na wypadek zdarzeń losowych takich jak śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku, niezdolność do pracy i do samodzielnego życia, poważne zachorowania, czasowa niezdolność do pracy, utrata pracy lub hospitalizacja wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Rozwiązanie daje także możliwość szybkiego uregulowania zobowiązania wynikającego z zadłużenia na rachunku karty. Jest to więc produkt dla klientów szukających bezpiecznych form ubezpieczenia majątkowego i życiowego jednocześnie.

Źródło: PIU

 

Udostępnij artykuł: