ING Życie nagrodzone Listkiem CSR Polityki

Finanse i gospodarka

Redakcja tygodnika Polityka po raz czwarty zaprosiła przedsiębiorstwa do przeglądu swoich działań z obszaru społecznej odpowiedzialności i wkładu w zrównoważony rozwój. Spośród wszystkich zgłoszeń uhonorowano 44 firmy, które spełniają coraz większe wymagania interesariuszy swoich działań. Wśród nich znalazło się także ING Życie, które wyróżniono Białym Listkiem CSR POLITYKI za 2014 rok.

Redakcja tygodnika Polityka po raz czwarty zaprosiła przedsiębiorstwa do przeglądu swoich działań z obszaru społecznej odpowiedzialności i wkładu w zrównoważony rozwój. Spośród wszystkich zgłoszeń uhonorowano 44 firmy, które spełniają coraz większe wymagania interesariuszy swoich działań. Wśród nich znalazło się także ING Życie, które wyróżniono Białym Listkiem CSR POLITYKI za 2014 rok.

150530.Listek.CSR.Polityki.400x

Nagrodę tę otrzymują firmy, które deklarują wdrażanie wszystkich najistotniejszych kategorii zarządczych rekomendowanych przez normę ISO 26000 oraz ciągle doskonalą swoje działania w tym zakresie na rzecz efektywnego zarządzania wpływem swojej firmy.

Jako wiodąca instytucja z sektora usług ubezpieczeniowych bierzemy pod uwagę w swojej działalności aspekty społeczne, postrzegając je jako czynniki przyczyniające się do sukcesu w długim okresie. Dziękuję wszystkim naszym pracownikom, dzięki którym możliwa jest realizacja przyjętej przez nas strategii CSR. Wyróżnienie to jest dla nas tym bardziej ważne, ponieważ potwierdza, że nasze działania przynoszą zamierzone rezultaty i są pozytywnie oceniane - mówi Jan Zimowicz, Członek Zarządu ds. Marketingu w ING Życie.

Podobnie jak w roku ubiegłym firmy nagrodzono także Złotymi i Srebrnymi Listkami CSR Polityki. Wszystkich laureatów wyróżniono na podstawie ankiety, która została skierowana do około 800 największych firm działających w Polsce, o przychodach powyżej 250 mln zł. W porównaniu do poprzednich edycji tegoroczne zestawienie uległo częściowej modyfikacji, aby można było wskazywać firmom nowe trendy w zarządzaniu ich wpływem na środowisko społeczne i gospodarcze. Niezmiennie jednak przegląd bazuje na wytycznych międzynarodowej normy społecznej odpowiedzialności ISO 26000 w siedmiu obszarach: ład korporacyjny, prawa człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrona środowiska, dbałość o klienta, uczciwość biznesowa i zaangażowanie społeczne.

Krzysztof Pilaszek

Udostępnij artykuł: