Ingerencja prokuratorów w działalność firmy będzie większa

Firma

Prokuratorzy będą wprowadzać do firm nadzorcę, który zastąpi dotychczasowy zarząd, zakłada projekt nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

Młotek sędziowski
Fot. stock.adobe.com/markus dehlzeit

Prokuratorzy będą wprowadzać do firm nadzorcę, który zastąpi dotychczasowy zarząd, zakłada projekt nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

#Prokuratorzy będą wprowadzać do firm nadzorcę, który zastąpi dotychczasowy #zarząd #firmy

- Już na etapie postępowania przygotowawczego, czyli nowej fazy postępowania, która zostanie wprowadzona w przypadku odpowiedzialności spółek, prokurator pod nadzorem sądów będzie mógł ingerować w działalność spółki - mówi dr Katarzyna Witkowska-Moździerz, adwokat z Crido Legal J. Ziółek i Wspólnicy sp. Komandytowa. - To będzie ingerencja przez nałożenie zakazu uczestniczenia w przetargach publicznych czy prowadzenia reklamy, nałożenie obowiązku zwrotu subwencji czy też dotacji w określonym zakresie.Tych środków ingerencji, którymi będzie dysponował prokurator jest jednak o wiele więcej. Najbardziej dotkliwym jest zarząd przymusowy przedsiębiorstwa.

Wyznaczenie certyfikowanego nadzorcy

Prokurator będzie mógł wyznaczyć certyfikowanego nadzorcę, który będzie prowadził działalność spółki, zamiast jej dotychczasowego zarządu. Zmiany w projekcie ustawy na szczęście wykluczyły możliwość wprowadzenia zmian w zakresie działalności spółki przez certyfikowanego przez takiego zarządcę.- Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że zarządzanie spółką, to nie jest tylko techniczna obsługa różnych procesów, to przede wszystkim znajomość rynku, współpraca z kontrahentami, to także kwestia zaufania, którym klienci darzą spółkę, więc samo pojawienie się zarządcy wyznaczonego przez prokuratora może przynieść katastrofalne efekty dla jej działalności, dla jej wyników finansowych - wyjaśnia dr Katarzyna Witkowska-Moździerz. - Można mieć nadzieję, że będą to sytuację wyjątkowe, zwłaszcza, że takie działanie jest prowadzone przed ostatecznym wyrokiem przypisującym odpowiedzialność, a przecież może okazać się, że spółka nie ponosi odpowiedzialności za powstałe zdarzenia.

Źródło: MarketNews24

 
Udostępnij artykuł: